Palmeoljeversting stanser all avskoging

Indonesias nest største palmeoljeselskap, Astra Agro Lestari, innfører et hogstforbud med umiddelbar virkning etter massivt internasjonalt press fra Regnskogfondet og allierte organisasjoner.

Flyfoto av nedhogd regnskog i Indonesia.

I midten av mai lanserte Regnskogfondet, organisasjonene Forest Heroes og SumOfUs og to av Regnskogfondets indonesiske partnere, en internasjonal kampanje for å få Astra til å stanse de massive ødeleggelsene av Indonesias regnskog som selskapet er ansvarlig for. Kampanjen retter seg mot både den kjente luksushotellkjeden Mandarin Hotels, som har samme eier som Astra Agro Lestari, og det norske Oljefondet som investerer over 4 milliarder kroner i selskaper tilknyttet Astra.

Les også: Oljefondet kobles til en av Indonesias verste avskogere

Det kontroversielle selskapet har lenge kjempet aktivt mot tiltak for å redusere avskogingen i Indonesia, blant annet gjennom bransjeorganisasjonen til indonesiske palmeoljeselskaper, der Astra har vært ledende. Under én måned etter kampanjestart har Astra nå snudd.

– Det er fantastisk at Astra nå lytter til internasjonalt press og stanser ødeleggelsen av regnskogen. Dette er et særdeles viktig skritt videre i arbeidet for redde regnskogen i Indonesia, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Astra annonserte selv nyheten på sine nettsider, hvor selskapet slår fast at de umiddelbart stanser all hogst av regnskogen, og at selskapet nå skal lage en null-avskogings policy for sin framtidige virksomhet

– Neste skritt for Astra blir å lage en detaljert strategi for å unngå avskoging i sin virksomhet, sikre åpenhet om dette arbeidet, og støtte strengere regulering av palmeoljeindustrien i Indonesia, sier Løvold.

Norske penger

Oljefondet har de siste årene solgt seg ut av flere palmeoljeselskaper av miljøhensyn. Likevel kunne Regnskogfondet avsløre at fondet fortsatt eier aksjer til en verdi av 4,1 milliarder kroner i selskapene som eier Astra Agro Lestari. Også norske KLP og DNB har aksjer som kan knyttes til Astras virksomhet.

Regnskogfondet har lenge arbeidet for at Oljefondet i større grad bruker sitt aktive eierskap til å legge press på selskaper som står bak massive regnskogsødeleggelser og menneskerettighetsbrudd. Tidligere i år lanserte Oljefondet et ambisiøst strategidokument på dette området. Heretter forventer fondet at selskapene det investerer i ikke skal bidra til regnskogsødeleggelse i sine operasjoner og leverandørkjeder.

– Vi forventer nå at Oljefondet utøver aktivt eierskap og bidrar til at Astra lager en tilstrekkelig omfattende og detaljert strategi for å unngå avskoging, sier Lars Løvold.

Versting på bedringens vei

Palmeoljeselskapet Astra Agro Lestari har lenge blitt ansett som verst i klassen. Ferske bilder og video fra en av Astras plantasjer på Vest-Kalimantan i Indonesia viser hvordan selskapet raserer verdifull regnskog og leveområder til nomadiske urfolk og utrydningstruede dyr i jakten på profitt. Astra har også vært ledende i bransjeorganisasjonen til indonesiske palmeoljeselskaper, og har motsatt seg forsøk på strengere regulering av bransjen.

– Vi er nå i ferd med å fjerne en viktig bremsekloss i palmeoljeindustrien, og håper Astras nye policy også fører til at de andre palmeoljeselskapene i Indonesia støtter opp om en mer regnskogsvennlig utvikling, sier Løvold.

Stopp raseringen av regnskogen. Nå.

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no