Økt bruk av palmeoljediesel i 2019: Fallitterklæring for regjeringen

Nye tall viser at bruken av palmeoljediesel i Norge økte med over 20% i 2019. - En fallitterklæring for regjeringen og norsk biodrivstoffsatsing, sier Regnskogfondet.

Bruk av palmeolje i biodrivstoff økte fra 93 millioner liter i 2018 til 111 millioner liter i fjor.

Nye tall fra Miljødirektoratet fram viser at salget av palmeoljediesel har økt, fra 93 millioner liter i 2018 til 111 millioner liter i fjor. Dette bidro til at anslagvis 72 km2 tropisk skog ble ødelagt.

Dette skjer til tross for at regjeringen har bestemt at palmeoljediesel og annet biodrivstoff som gir økt avskoging skal fjernes fra det norske markedet.

- Dette er en fallitterklæring for regjeringen og Norges biodrivstoffsatsing. Norge fortsetter å stimulere til bruk av drivstoff som ødelegger naturen og øker de globale klimagassutslippene. Dette skjer til tross for at alle er enige om at dette må ta slutt, og vitner om en total handlingslammelse hos regjeringen, sier Nils Hermann Ranum, leder for Regnskogfondets Nullavskogingsprogram.

Bidrar til mer avskoging og høyere klimagassutslipp

Bruk av palmeolje som biodrivstoff fører til mer avskoging og enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel. I tillegg er soya et råstoff som i økende grad brukes til biodrivstoff i Norge. Økt etterspørsel etter soya fører til omfattende avskoging i Sør-Amerika.

- Biodrivstoff skal være et tiltak for å reduseres klimagassutslippene. I stedet ser vi at 20% av biodrivstoffet som brukes i Norge er laget av palmeolje og soya. Dette fører til økte globale klimagassutslipp og mer avskoging, sier Ranum.

Drivstoffbransjen kunne løst problemet ved å ta avstand fra biodrivstoff som bidrar til mer avskoging, men to drivstoffselskap fortsetter salget av palmeolje: Shell, som eies av St1, og Eco-1. De andre store selskapene, Circle K, Uno-X/YX, Esso og Preem har stanset salget av palmeoljediesel.

- Frivillighet er ikke tilstrekkelig for å hindre at Norges biodrivstoffpolitikk bidrar til avskoging. Det er naivt å tro at palmeoljen vil forsvinne av seg selv. Vi trenger derfor en politisk løsning på palmeoljeproblemet til Norges biodrivstoffpolitikk, sier Ranum.

Regnskog ved siden av en palmeoljeplantasje

Etterspørselen etter palmeolje til biodrivstoff bidrar til at regnskogen hogges for å anlegge nye plantasjer.

Ny biodrivstoffpolitikk på vei – kan åpne for enda mer palmeolje

Både et enstemmig Storting og regjeringens politiske plattform slår fast at biodrivstoff med høy avskogingsrisiko skal utelukkes fra biodrivstoffpolitikken. Regjeringen har ennå ikke innført målrettede tiltak for å gjennomføre dette, men har nå lagt ut på høring et forslag om endringer i kravet til innblanding av biodrivstoff i Norge.

Et av forslagene kan ifølge Miljødirektoratet føre til at bruken av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko vil øke kraftig, til 184 mill. liter neste år. Et alternativt forslag vil legge mye større begrensninger på bruken av råstoff som palmeolje og soya, og i stedet stille krav til at biodrivstoff skal lages av avfall og rester.

- Det er absurd at regjeringen presenterer et forslag som fører til enda høyere bruk av palmeoljediesel. Dette er stikk i strid med regjeringens egen politiske plattform, og må stanses, sier Ranum.


Kontakt

Solveig Firing Lunde

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder
(+47) 411 07 023
solveig@rainforest.no