Fortsatt soyastopp, tross økt press

Ved å påvirke store internasjonale selskaper, som blant annet hurtigmatkjeden McDonalds, ble det i 2006 vedtatt forbud mot soyaproduksjon i store deler av brasiliansk Amazonas. Fredag ble avtalen forlenget.

Soya-åkre sett ovenfra

Mato Grosso i Brasil: Soyaåkrene strekker seg så langt øyet ser der regnskogen tidligere stod.

Produksjon av soyabønner i nylig avskogede områder av regnskogen i Amazonas vil stå på stedet hvil enda ett år etter at bransjen fredag ble enige om å forlenge et moratorium fra 2006, melder nettstedet Mongabay.com.

Forventer mer robust avtale

Før 2006 var produksjon av soyabønner en stor pådriver bak avskoging av regnskog, spesielt i de brasilianske delstatene Mato Grosso og Pará. Men etter at moratoriet trådte i kraft kan mindre av avskogingen i brasiliansk Amazonas relateres direkte til produksjonen av soya.

Det var den internasjonale miljøvernorganisasjonen Greenpeace som var pådriver bak kampanjen som ledet til soyamoratoriet i 2006. Greenpeace-kampanjen var rettet mot hurtigmatkjeder i den vestlige verden, især McDonalds, som svarte med å be sine råvaretilbydere om å stanse med avskoging.

Om avskoging av regnskog som et følge av soyaproduksjon vil fortsette på samme lave nivå som siden 2006 er likevel usikkert. Greenpeace International sier i en pressemelding at de forventer at en ny, mer robust avtale, som vil erstatte soyamoratoriet fra 2006, må komme i stand i løpet av de neste få årene.

- Utbygginger bidrar til avskoging

Samtidig har kampen mot avskoging relatert til soyaproduksjon tatt en annen bekymringsverdig vending den senere tiden. Utviklingen av store infrastrukturprosjekter i hjertet av Amazonas, for effektivisering av soyaeksport til Europa og Kina, er pågående.

Ett eksempel er en rekke veiprosjekter i delstatene Mato Grosso og Pará som er underveis, eller på vei til å bli lagt ut på anbud. Flere flytende terminaler og havner for soyaeksport skal også bygges i Tapajós-elven, en sideelv til Amazonaselven, og lengre ut mot atlanterhavskysten.

- Dette er utbygginger som vil bidra og bidrar til avskoging i Amazonas. Avskoging i forbindelse med soya handler dermed ikke bare om produksjon, men også infrastrukturprosjekter provosert fram av soyaeksport, sier Elin Rømo Grande, programkoordinator i Regnskogfondet.

Den totale avskogingen i Amazonas økte med 28 prosent fra 2012 til 2013, etter flere år med nedgang.

Ifølge Greenpeace i Brasil er få eller ingen hensyn tatt til sosiale og miljømessige konsekvenser ved utbyggingen av infrastruktur relatert til soyaeksport.

Les flere nyheter om Amazonas

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no