Avskogingen i Amazonas redusert med 18 prosent

Brasil har forhindret en trend med økt avskoging i Amazonas. En god nyhet, men gleden kan bli kortvarig, mener Regnskogfondet.

Nedbrent regnskog

Selv om avskogingen i Brasil ble redusert i år, ble et område på størrelse med Akershus fylke ødelagt.

Det brasilianske romforskningsinstituttet kunne nylig melde at avskogingen i Amazonas var på 4848 km2 i 2014. Dette er en reduksjon på 18 prosent sammenlignet med året før.

– Dette er gode nyheter fordi Brasil i år har forhindret en oppadgående avskogingstrend. Så gjenstår det å se om reduksjonen vil fortsette i årene som kommer, eller om 2014 vil bli stående som et positivt unntaksår, sier Anne Leifsdatter Grønlund, programkoordinator for Brasil i Regnskogfondet.

Et Akershus med regnskog forsvant i år

I 2013 økte nemlig avskogingen i Amazonas med 28 prosent sammenlignet med 2012. Men fordi dette var første gang på flere år at det ble registrert økt avskoging i Amazonas, gikk 2013 inn i historien som det nest laveste avskogingsåret siden målingene startet i 1988. Selv om årets tall er foreløpige, tyder alt på at 2014 tar over denne andreplassen.

Regnskogfondet advarer imidlertid mot å se seg blind på redusert avskoging. Selv med årets nedgang på 18 prosent er nemlig avskogingen i Amazonas altfor høy. 2014-tallene på 4848 km2 tilsvarer et område på størrelse med Akershus fylke.

– Det betyr at dersom disset tallene stabiliserer seg i ti år framover, vil Amazonas være redusert med et område tilsvarende Finnmark fylke. Det er helt uakseptabelt, sier Grønlund.

Ubekreftede tall tyder på økende avskoging

Samtidig har utviklingen i de siste månedene av 2014 vært urovekkende. Fordi brasilianske myndigheter definerer et skogår som tidsperioden 1. august til 31. juli er årets tall en måling fra august 2013 til juli 2014.

Den brasilianske miljøvernorganisasjonen Imazon publiserte nylig tall som antyder at avskogingen i Amazonas kan ha økt med over 200 prosent fra 1. august til 31. oktober i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Disse tallene baserer seg riktignok på et mindre nøyaktig satelittovervåkningssystem enn de offisielle årlige tallene, og vil eventuelt først kunne bli bekreftet i neste års måling for skogåret 2015 (august 2014 til juli 2015).

Men Imazons tall er nyttige for å se avskogingstendenser mellom de årlige målingene.

– Mye tyder derfor på at avskogingen har økt denne høsten. Dette må myndighetene ta på alvor, og de må fortsette kampen mot avskoging, sier Grønlund.

Les flere nyheter om Amazonas