Eco-1 nekter å svare på om de fortsatt selger palmeoljediesel

Eco-1 Bioenergi AS nekter å svare på om biodrivstoffet de selger inneholder palmeolje. Regnskogfondet har nå klaget inn selskapet til Klagenemnda for miljøinformasjon for brudd på miljøinformasjonsloven.

Regnskogen i Asia er allerede halvert, og i stor grad erstattet av palmeoljeplantasjer.

Regnskogfondet har gjennomført en undersøkelse av drivstoffselskapenes holdning til biodrivstoff med palmeolje og soya, og hva slags biodrivstoff de vil selge i 2020. Eco-1 nekter å svare på spørsmålene. Eco-1 har også tidligere unnlatt å svare på henvendelser fra Regnskogfondet.

- Ingen ønsker å bidra til å rasere regnskog når de kjører bil. Derfor er det viktig å vite hvilke selskap som selger biodrivstoff som ødelegger regnskog. Norske forbrukere har dessuten krav på å vite hva Eco-1 har i biodrivstoffet sitt, sier Nils Hermann Ranum som leder Regnskogfondets Nullavskogingsprogram.

Ikke bare Shell som er versting

Shell er den eneste av de store bensinstasjonkjedene som selger palmeoljedrivstoff, men tall Eco-1 har rapportert inn til Miljødirektoratet tidligere år viser at også de selger palmeoljebasert biodrivstoff. I fjor brukte de over 20 prosent palmeolje i dieselen sin. Automat1-stasjonene tilhører samme konsern som Eco-1, og kan også ha palmeoljediesel.

Palmeoljeproduksjon er en av hovedårsakene til at regnskog og torvmyr i Sørøst-Asia blir ødelagt. Regnskogen i Asia er allerede halvert, og i stor grad erstattet av palmeoljeplantasjer. Malaysia og Indonesia står for rundt 80 prosent av verdens palmeoljeproduksjon, og der er regnskogen i ferd med å forsvinne helt. En økende etterspørsel etter palmeolje til biodrivstoff er med på å drive denne avskogingen. Regnskogfondet mener derfor at palmeolje ikke bør brukes til biodrivstoff.

Miljøinformasjonsloven

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) har som formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon. Miljøinformasjonsloven pålegger virksomheter å ha kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet, og sikrer rett for enhver til miljøinformasjon om forhold ved virksomheten, inkludert innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.

Undersøkelsen inkluderte også spørsmål om soyaolje. Det har vært en økning i benyttelse av soya i biodrivstoff i Norge. Dette er uheldig for regnskogen. Soya er en av de store driverne bak avskoging i Sør-Amerika, og Regnskogfondet mener derfor at også soya bør unngås som råstoff for biodrivstoff.

Miljøinformasjonsloven stadfester tydelig at alle har rett til miljøinformasjon fra offentlige og private virksomheter . Klagenemnda for miljøinformasjon behandler klager på virksomheter som ikke deler miljøinformasjon. Nemnda har tidligere slått fast at hvilke råstoff biodrivstoff er laget av, er miljøinformasjon .

Les også: Dette mener Regnskogfondet om palmeolje i biodrivstoff

Kilder:

https://www.miljoklagenemnda.no/

https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/st1-norge-as?