Eco-1 nekter å svare på om de fortsatt selger palmeoljediesel

Eco-1 Bioenergi AS nekter å svare på om biodrivstoffet de selger inneholder palmeolje. Regnskogfondet har nå klaget inn selskapet til Klagenemnda for miljøinformasjon for brudd på miljøinformasjonsloven.

Regnskogen i Asia er allerede halvert, og i stor grad erstattet av palmeoljeplantasjer.

Regnskogfondet har gjennomført en undersøkelse av drivstoffselskapenes holdning til biodrivstoff med palmeolje og soya, og hva slags biodrivstoff de vil selge i 2020. Eco-1 nekter å svare på spørsmålene. Eco-1 har også tidligere unnlatt å svare på henvendelser fra Regnskogfondet.

- Ingen ønsker å bidra til å rasere regnskog når de kjører bil. Derfor er det viktig å vite hvilke selskap som selger biodrivstoff som ødelegger regnskog. Norske forbrukere har dessuten krav på å vite hva Eco-1 har i biodrivstoffet sitt, sier Nils Hermann Ranum som leder Regnskogfondets Nullavskogingsprogram.

Ikke bare Shell som er versting

Shell er den eneste av de store bensinstasjonkjedene som selger palmeoljedrivstoff, men tall Eco-1 har rapportert inn til Miljødirektoratet tidligere år viser at også de selger palmeoljebasert biodrivstoff. I fjor brukte de over 20 prosent palmeolje i dieselen sin. Automat1-stasjonene tilhører samme konsern som Eco-1, og kan også ha palmeoljediesel.

Palmeoljeproduksjon er en av hovedårsakene til at regnskog og torvmyr i Sørøst-Asia blir ødelagt. Regnskogen i Asia er allerede halvert, og i stor grad erstattet av palmeoljeplantasjer. Malaysia og Indonesia står for rundt 80 prosent av verdens palmeoljeproduksjon, og der er regnskogen i ferd med å forsvinne helt. En økende etterspørsel etter palmeolje til biodrivstoff er med på å drive denne avskogingen. Regnskogfondet mener derfor at palmeolje ikke bør brukes til biodrivstoff. 

Undersøkelsen inkluderte også spørsmål om soyaolje. Det har vært en økning i benyttelse av soya i biodrivstoff i Norge. Dette er uheldig for regnskogen. Soya er en av de store driverne bak avskoging i Sør-Amerika, og Regnskogfondet mener derfor at også soya bør unngås som råstoff for biodrivstoff.

Miljøinformasjonsloven stadfester tydelig at alle har rett til miljøinformasjon fra offentlige og private virksomheter . Klagenemnda for miljøinformasjon behandler klager på virksomheter som ikke deler miljøinformasjon. Nemnda har tidligere slått fast at hvilke råstoff biodrivstoff er laget av, er miljøinformasjon .  

Les også: Dette mener Regnskogfondet om palmeolje i biodrivstoff

Kilder: 

https://www.miljoklagenemnda.no/

https://www.miljoklagenemnda.no/sider/saker/st1-norge-as?