Bli med og gjør en forskjell for klimaet - bli regnskogvokter!

Bli en del av løsningen på klimakrisen - bli regnskogvokter! 

FNs klimapanels ferskeste rapport understreker at bevaring av intakt skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det også den billigste løsningen. 

Regnskogen binder opp enorme mengder CO2, like mye som Norges samlede utslipp, på nåværende nivå, i hele 10.000 år! Ikke nok med det, regnskogen suger kontinuerlig til seg mer CO2 fra atmosfæren. Slik bidrar regnskogene til å bremse klimaendringene.  

Når vi ødelegger regnskogen, frigjøres den lagrede CO2’en- med dramatiske konsekvenser.

Skal vi løse klimakrisen, må vi redde regnskogen. 

Du kan utgjøre en viktig forskjell! Sammen kan vi klare å redde regnskogen og løse klimakrisen. 

Bli regnskogvokter – for klimaet, og for vår felles framtid.