Redd regnskogen!

Palmeoljen spiser opp den fantastiske regnskogen - hjemmet til truede og unike dyr og planter. Dette kan du bidra til å stoppe. Gi din støtte til regnskogen i dag!

Din støtte går til å:

• Sette press på selskapene som avskoger og selskapene som handler med dem.

• Senke etterspørselen etter råvarene som bidrar til avskoging.

• Støtte urfolk og lokalbefolkning i deres kamp for å verne om regnskogen sin og forvalte den bærekraftig.

• Kartlegge hvor avskoging er planlagt før det skjer og jobbe for å stoppe det

• Dokumentere og synliggjøre ulovlig hogst og skadelige kommersielle avtaler.

Vi håper du er med oss i å redde regnskogene. Takk for at du bryr deg.