Velg bort palmeolje - velg regnskogen!

Palmeolje finner du i svært mange produkter, blant annet i mat, i sminke, i shampoo, i dyrefor, i drivstoff og fyringsolje. Regnskogen ødelegges for å kunne lage mer palmeolje. Dette må vi, og kan vi, få en slutt på!

Bli en del av bevegelsen, bli Regnskogvokter!


Endring er mulig! Les om kampanjen som førte til 70 % nedgang i bruk av palmeolje i dagligvarehandelen. 

Skal vi redde regnskogen, må vi få ned forbruket av palmeolje. Alle selskaper som fortsetter å bruke palmeolje må garantere at palmeoljen er helt avskogingsfri og at leverandørene deres ikke selger avskogingspalmeolje til andre. Den letteste måten for deg som forbruker å forsikre deg om at du ikke bidrar til regnskogsødeleggelse, er å velge produkter uten palmeolje.

Men selskapene gjør det ikke alltid enkelt for deg som forbruker. Palmeolje må merkes med "palmeolje" i innholdsfortegnelsen for mat, men i sminke og skjønnhetsprodukter får oljen skjule seg bak navn du aldri har hørt før. Hvorfor er det lov?

Bruk forbrukermakten din. Velg palmeoljefrie alternativer, og krev at selskaper unngår regnskogødeleggende palmeolje. Du kan ofte finne palmeoljefrie alternativer ved å søke på Google. Sjekk palmeoljeguiden vår for å se om maten din inneholder palmeolje. Siden palmeolje brukes i prosessert mat, kommer du langt ved å lage mat fra bunnen av med sunne råvarer.

Blir du Regnskogvokter, kan du gjøre en enda større forskjell
: Da bidrar du til at Regnskogfondet kan jobbe stadig mer slagkraftig og langsiktig med å redde verdens eldste og rikeste økosystem - regnskogen. Nå haster det!

Din støtte går til å:

• sette press på selskapene som avskoger og selskapene som handler med dem

• senke etterspørselen etter råvarene som bidrar til avskoging

• støtte urfolk og lokalbefolkning i deres kamp for å verne om regnskogen sin og forvalte den bærekraftig

• kartlegge hvor avskoging er planlagt før det skjer og jobbe for å stoppe det

• dokumentere og synliggjøre ulovlig hogst og skadelige kommersielle avtaler

FÅ IGJEN: I dag tror forskerne det bare er om lag 400 - 500 sumatratigere igjen. Bestanden er halvert på 40 år. Foto: Shutterstock

Regnskogen binder opp store mengder klimagasser og er et av våre viktigste verktøy for å løse klimakrisen.

Regnskogen er en viktig kilde til medisinske oppdagelser. Det enorme mangfoldet av planter og vekster i regnskogen inneholder mange uoppdagede medisinske virkestoffer. Kun 5 % av plantene i regnskogen er analysert.

Få oversikt over matvarer med palmeolje