Du kan gjøre en forskjell både for regnskogen og urfolk!

Blir du regnskogvokter står du sammen med urfolk for å redde regnskogen!

Rettigheter redder regnskog!

Urfolk er under sterkt press, og de fortrenges fra sine forfedres skog. Regnskogfondet og våre partnere i regnskogland jobber utrettelig sammen med urfolk for at de skal få opprettholdt rettigheten til sine egne territorier. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi ser at der urfolk får rettigheter til land og ressurser blir regnskogen bedre beskyttet. Fra Amazonas er det studier som viser at urfolks-territorier har like lite avskoging som rene naturvernområder. Urfolks-territorier fungerer flere steder som en barriere mot at jordbruks- eller hogstvirksomhet sprer seg over stadig større områder. I flere tilfeller overvåker urfolk grensene til territoriet sitt og melder fra til myndighetene om inntrengere som er på jakt etter ressursene i regnskogen. Rettigheter redder regnskog!

Regnskogen, et hjem, en mor.

Regnskogen er ikke bare en skog. For millioner av mennesker som lever i regnskogen er den også et hjem. Urfolk høster av naturens matfat når de skal spise og bruker skogens medisinske planter når de blir syke. De ser på skogen som sin mor, og lever i balanse med skogen og alle artene. De beveger seg over store områder så deres jakt og høsting ikke fører til overbeskatning. Deres kultur, levesett, identitet og spirituelle bånd er tett knyttet opp mot naturen de lever i. Slik har de levd i tusener av år.

Nå risikerer de å miste alt. Hvert år ødelegges i gjennomsnitt et tropisk regnskogområde på størrelse med Belgia.

Livsgrunnlaget forsvinner.

Når regnskogen oppstykkes, forurenses og ødelegges, rammer det selve livsgrunnlaget til menneskene som bor i skogen. Drikkevannet forurenses. Dyrelivet blir borte. De mister tilgang til byggematerialer, tradisjonelle medisiner og andre ressurser. Det spirituelle båndet til regnskogen brytes når skogen der deres forfedre ligger begravet forsvinner. Tømmerhoggere og gullgravere tar seg ulovlig inn i regnskogen og sprer sykdommer som urfolk mangler immunforsvar mot. Hele folkegrupper er blir utslettet.

Hvordan bidrar du?

Som regnskogvokter er du med på å støtte urfolk i syv regnskogland fast hver måned. Din støtte går til:

- å sikre urfolk rettigheter til regnskogen sin.
- å skape et bærekraftig skogsøkonomi.
- å styrke regnskogovervåking.
- å støtte urfolk igjennom kriser som COVID-19 pandemien.
- sikkerhetstiltak der urfolks- og miljøaktivister trues på livet av kriminelle og korrupte næringsinteresser.

Er du med? Sammen redder vi regnskogen - for dyrene, plantene, menneskene som bor i regnskogen, og ikke minst, for klimaet på kloden vår!

Slik redder vi regnskogen