Du kan gjøre en forskjell, både for regnskogen og urfolk!

Rettigheter redder regnskog!

Urfolk er under sterkt press, og de fortrenges fra sine forfedres skog. Regnskogfondet og våre partnere i regnskogland jobber utrettelig sammen med urfolk for at de skal få opprettholdt rettigheten til sine egne territorier. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi ser at der urfolk får rettigheter til land og ressurser, blir regnskogen bedre beskyttet.

Fra Amazonas er det studier som viser at urfolks-territorier har like lite avskoging som rene naturvernområder. Urfolks-territorier fungerer flere steder som en barriere mot at jordbruks- eller hogstvirksomhet sprer seg over stadig større områder. I flere tilfeller overvåker urfolk grensene til territoriet sitt og melder fra til myndighetene om inntrengere som er på jakt etter ressursene i regnskogen. Rettigheter redder regnskog!

Blir du regnskogvokter, står du sammen med urfolk for å redde den livsviktige regnskogen og det rike livet som lever der

Regnskogen er ikke bare en skog. Det er faktisk det rikeste og eldste økosystemet på landjorda. Visste du at hele 80 % av artene på land finnes i regnskogen?

Regnskogen, og det utrolige biologiske mangfoldet som finnes der, bidrar med livsviktige tjenester for oss alle. Plantene og trærne i regnskogen fanger opp karbon, begrenser global oppvarming og bidrar med medisinske virkestoffer til legevitenskapen. Regnskogen styrer nedbørsmønstre langt utover sitt eget område og sørger for at vi får dyrket nok mat.

For millioner av mennesker som lever i regnskogen er den også et hjem. Urfolk høster av naturens matfat når de skal spise og bruker skogens medisinske planter når de blir syke. Deres kultur, levesett, identitet og spirituelle bånd er tett knyttet opp mot naturen de lever i. Slik har de levd i tusener av år.

Nå risikerer de å miste alt. Og vi risikerer å miste dette fantastiske mangfoldet av liv som er så viktig for planetens helse. Hvert år ødelegges i gjennomsnitt et tropisk regnskogområde på størrelse med Belgia. Utallige dyre - og plantearter og mangfoldige urfolkskulturer står i fare for å bli utryddet i et tempo vi ikke har sett før.

Kan du tenke deg en framtid uten orangutangene, paradisfuglene, orkidéene og jaguarene? En framtid uten Yanomamiene i Amazonas, Bakafolket i Kongo og Orang Rimbafolket i Indonesia? En verden dominert av ensartede jordbruksområder? Det kan ikke vi heller.

Dette må vi, og kan vi, gjøre noe med! Men vi trenger deg med på laget. Gjør en forskjell for regnskogen, for urfolk, for oss alle.

Bli regnskogvokter!

Hvordan bidrar du?

Som regnskogvokter er du med på å støtte urfolk i syv regnskogland fast hver måned. Din støtte går blant annet til:

- å sikre urfolk rettigheter til regnskogen sin.
- å skape et bærekraftig skogsøkonomi slik at intakt regnskog får større verdi
- å styrke regnskogovervåking.
- sikkerhetstiltak der urfolks- og miljøaktivister trues på livet av kriminelle og korrupte næringsinteresser.

Er du med? Sammen skal vi redde regnskogen - for plantene, dyrene, klimaet - og ikke minst for menneskene som lever der.

Ja, jeg vil være med og redde regnskogen!