Skal vi løse klimakrisen, må vi redde regnskogen.

Støtter du vern av regnskog, gjør du en viktig forskjell for klimaet og jordkloden vår.

Vi er i ferd med å ødelegge et av våre viktigste klimatiltak: de tropiske regnskogene. Samtidig er avskogingen med på å forsterke klimakrisen.

Høye utslipp av klimagasser har ført til at klimaet på jorda raskt har blitt varmere i løpet av de siste femti årene. En av de viktigste årsakene til temperaturøkningen er de store utslippene av klimagassen CO2 som følge av avskoging og forbrenning av fossile brensler. Dette har fått alvorlige konsekvenser for naturen og oss mennesker. FNs klimapanel kom i august 2021 med en rapport med krystallklar beskjed: Klimautfordringene er menneskeskapte, og de en umiddelbar trussel for millioner av mennesker. FNs generalsekretær António Guterres omtaler rapporten som «kode rød» for menneskeheten.

Sårbare økosystemer settes ut av balanse. Plante- og dyrearter dør ut fordi de ikke rekker å tilpasse seg de raske klimaendringene. Hyppigere og mer ekstrem tørke og vær truer matproduksjonen vår, forsterker naturkatastrofer og har ført millioner av mennesker på flukt. Stigende havnivå og økende temperaturer kan gjøre mange steder ulevelige i framtiden.

Naturens egen karbonlagringsteknologi

Regnskogene bremser disse klimaendringene. Som en del av vekstprosessen tar trær og andre vekster til seg og lagrer utslippene av CO2. Det er så effektivt at verdens skoger binder opp rundt en tredjedel av de globale CO2-utslippene. Regnskogene utgjør en stor del av denne lagringskapasiteten og dekker 6 % av landjorda. Dessverre forsvinner de raskt. I gjennomsnitt forsvinner regnskog på størrelse med Belgia hvert år. Dette er svært dramatisk. Dette kan vi stanse og reversere, men det haster!

Like store utslipp som all verdens biler og båter

Når vi raserer regnskogene mister vi ikke bare naturens egen karbonlagringsteknologi. Vi slipper også ut CO2’en som allerede er lagret. Og det er ikke småtteri det er snakk om her: Visste du at årlig CO2-utslipp fra rasering av regnskog er nesten like stort som årlig utslipp fra alle verdens biler og båter? Mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skyldes ødeleggelse av regnskogen.

Regnskogen produserer også store mengder regn på egen hånd og styrer nedbørsmønstre langt utover sitt eget område. Regnet skogen produserer og nedbørsmønstrene den styrer er kjempeviktig for produksjon av maten vår. Forsvinner skogen, forsvinner regnet. Da blir resultatet mer tørke, flere branner og mindre mat.

Din støtte nytter

Regnskogfondet bidrar direkte til vern av 720.000 kvadratkilometer regnskog - et område nesten på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Denne regnskogen binder opp enorme mengder C02 - hele 40 milliarder tonn. Det tilsvarer Norges totale utslipp av klimagasser i nesten 800 år!

Dette hjelper, men det er ikke nok. Dersom vi skal kunne løse klimakrisen må vi stå sammen og redde regnskogen som er igjen. Du kan gjøre en forskjell for kloden vår - bli regnskogvokter i dag!

Slik redder vi regnskogen