Si ja til en grønn framtid - Bli regnskogvokter

Hvilken framtid skal våre barn få oppleve?

En overopphetet og utarmet klode der intakt natur og rikt dyreliv er forvist til små reservater? Rasert til fordel for jordbruksåkre og gruvedrift?

Eller en framtid der naturen får blomstre, klimaet er i balanse og mennesket lever bærekraftig?

Vi ønsker jo det siste, men det er dessverre ikke dit vi er på vei. Skal vi som art ha en framtid på en klode med rik og frodig natur må vi redde regnskogene. Det haster også.

Med din og andres hjelp kan vi sammen endre kursen. Du kan gjøre en forskjell.

2/3 av verdens regnskoger er borte eller degradert

Mennesker har ødelagt og degradert 2/3 av verdens regnskoger ifølge en ny rapport fra Regnskogfondet. En tredjedel av verdens regnskoger er helt borte. Enda en tredjedel er forringet og dermed mer sårbar for branner og ytterligere ødeleggelse. Dette er kritisk, fordi intakt regnskog er utrolig viktig i kampen mot katastrofale klimaendringer.

Rundt halvparten av alt karbon som er lagret i verdens planter og trær finnes i regnskogen. Når regnskogen raseres, slippes enorme mengder karbon ut i atmosfæren. Det bidrar til et varmere og mer ekstremt klima på jordkloden vår.

Klimaendringene og ødeleggelsen av regnskogen er dårlig nytt for dyrene og plantene som lever der. Opptil 100 dyre- og plantearter forsvinner hvert år, kun fordi mennesker raserer regnskogen. De komplekse økosystemene i regnskogene er utrolig sårbare for temperatur- og nedbørsendringer. Og hvor skal dyrene og plantene leve når regnskogen rundt dem forsvinner? Dette må vi stoppe!

To gorillaer, mor med unge, i tett regnskog.

Du kan gjøre en forskjell

Regnskogfondet bidrar til vern av regnskog nesten på størrelse med Norge og Sverige. Med din hjelp kan vi verne enda mer.

Si ja til en grønn og frodig framtid. Bli regnskogvokter i dag.

Din støtte til Regnskogfondet bidrar til å:

• verne om verdens eldste og rikeste økosystem – hjemmet til utallige plante- og dyrearter
• minske etterspørselen etter råvarer fra ulovlig avskogede områder
• sette press på politikere og bedrifter for å stoppe ulovlig avskoging
• bevare regnskog - naturens egen karbonlagringsteknologi og en kritisk brikke i kampen mot katastrofale klimaendringer

Sammen verner vi om den dyrbare regnskogen. Tusen takk.