Soya og avskoging i Sør-Amerika

De siste årene har vi gjentatte ganger dokumentert miljømessige og menneskelige lidelser i kjølvannet av soyaindustrien i Sør-Amerika.

Soyaplantasjer har erstattet savanneskog i Brasil. Savanneskogen er blant annet hjemmet til jaguaren.

Brasil er verdens største produsent av soya. I tillegg produseres store mengder soya i andre søramerikanske land, som Paraguay, Bolivia og Argentina.

Produksjonen har hatt en enorm vekst de siste tiårene på grunn av den økte etterspørselen etter soya til bruk i dyrefôr. Denne veksten har skjedd på bekostning av regnskog og andre økosystemer.

Her er våre viktigste avsløringer om soyaindustrien de siste årene:

2016 - Burger Kings mørke hemmelighet

Rapporten «The Ultimate Mystery Meat» ble lansert av Regnskogfondet og Mighty Earth. Rapporten knytter Burger King til avskoging i Sør-Amerika gjennom soyaen de bruker i fôret til kyrne som blir kjøtt i hamburgerne deres. Bunge og Cargill blir navngitt som to av selskapene som driver fram avskogingen.

Fra rapporten heter det at "disse selskapene tar ikke tilfredsstillende grep for å forhindre at det skjer stor avskoging i regionene hvor de opererer, og i mange tilfeller er det disse selskapene som gir den økonomiske motivasjonen til at avskoging finner sted."

2017 - Advarer mot femdobling av lakseindustrien

Rapporten «Fra brasiliansk jord til norske middagsbord» ble lansert av Regnskogfondet og Framtiden i våre hender. Rapporten dokumenterer hvordan soyaproduksjon fører til avskoging av savanneskog og press på regnskog, beslaglegger store jordbruksarealer, fordriver lokalbefolkning fra områder som skal brukes til plantasjer og bidrar til alvorlige helseskader hos arbeidere og befolkning på grunn av skyhøy sprøytemiddelbruk.

– En femdobling av oppdrettsnæringen vil være helt uansvarlig hvis den norske laksen skal fortsette å spise soya fra Brasil. Dette vil være drivstoff til en industri som vokser ukontrollert på bekostning av skog og mennesker, sa daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet i forbindelse med lanseringen.

2018 - Alenemoren på søppelfyllinga

Vi sendte et reportasjeteam ut i felt i Paraguay og Argentina for å granske påstander om at den amerikanske soyatraderen Bunge drev fram storstilt avskoging i disse landene. Det førte til rapporten "Investments in soy destruction" om hvordan norske sparepenger er koblet til avskogingen gjennom norske investeringer i Bunge.

Rapporten var også grunnlaget for en artikkelserie i Dagbladet om soyaindustriens hensynsløse under tittelen "Det nye gullrushet". Forholdene i Paraguay er skrekkelige. Flere familier er tvunget til å bo på en søppelfylling.

– Folk bankes opp og blir sendt på flukt i eget land. Vi har ikke sett grovere brudd på menneskerettighetene på mange år, sier seniorrådgiver Ines Luna i Regnskogfondet til Dagbladet.

2018 - Den norske laksens grumsete farvann

Rapporten "Salmon on soy beans – Deforestation and land conflict in Brazil" gis ut av Regnskofondet og Framtiden i våre hender. Rapporten dokumenterer hvordan de brasilianske leverandørene av soya til norsk fiskefôr handler med folk som knyttes til avskoging, voldelige landkonflikter og en rekke andre ulovligheter i Brasil.

– Dette er sjokkerende. Selv om vi ikke har funnet noen direkte sammenheng mellom soya i norsk laks og ødeleggelse av regnskog, viser rapporten at oppdrettsnæringen samarbeider tett med selskaper som knyttes til ulovlig avskoging og alvorlige menneskerettighetsbrudd, sa daglig leder Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

2020 - Danskepølser med svin på skogen

Rapporten "How the sausage gets made" slippes av Regnskogfondet, Verdens Skove og Mighty Earth. I rapporten redegjøres det for hvordan soyaindustrien er ansvarlig for avskoging av store områder i Sør-Amerika.

Rapporten kritiserer den danske kjøttprodusenten Danish Crown for ikke å ha gode nok kontrollrutiner for å sikre at soyaen som brukes i fôret til danske griser er avskogingsfritt. For eksempel er den omstridte amerikanske soyagiganten Cargill blant de som leverer mest soya til Danish Crown.