Redder vi regnskogen, redder vi dyrene!

Bli en del av løsningen på naturkrisen - bli regnskogvokter! 

Redder vi regnskogen, redder vi dyrene!

Verdens regnskoger er et skattkammer! Opptil 80 % av landjordas dyre- og plantearter lever her. I regnskogen finner du alt fra elefanter, tigre, aper i alle størrelser og fasonger, og helt ned til den minste maur. Alle er like viktige i dette enorme og fantastiske økosystemet. I dag utryddes arter 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid. Hovedårsaken er nedbygging av villmark. Artene i regnskogen trenger store sammenhengende leveområder for å overleve.

FNs klimapanel slår fast at tretti prosent av alle arter på landjorda står i fare for å dø ut hvis vi ikke kutter raskt i klimagassutslipp. Regnskogen er vårt viktigste bolverk mot klima- og utryddelseskatastrofe, men også den blir svekket av klimaendringer. FNs klimapanel slår også fast at beskyttelse av kritiske økosystemer, som tropiske regnskoger, er et sentralt virkemiddel for å hindre videre ødeleggelse av livet på jorda.

Sammen med våre støttespillere beskytter vi hjemmet til arter i regnskogen. Du kan gjøre en forskjell! Vi vil beskytte hjemmet til enda flere! Sammen kan vi redde hjemmet deres, og bidra til at de ikke havner på den stadig voksende listen over utryddede arter.

Regnskogfondet bidrar direkte til vern av 720.000 kvadratkilometer regnskog - et område på størrelse med nesten hele Norge og Sverige til sammen. Vi må beskytte mye mer, og det tror vi at vi skal kunne klare, så lenge vi er stadig flere som står sammen om å beskytte regnskogen. Du kan gjøre en forskjell!

Du kan gjøre en forskjell! Bli regnskogvokter.