Dyr og planter står i fare for å bli utryddet. Du kan hjelpe dem. Bli regnskogvokter!

En svart og hvit larve kryper bortover en grein. Larven buer seg i samme mønster som en buet utstikker fra greina.

Støtter du vern av regnskog, er du med på å beskytte hjemmet til opptil 80 % av landjordas dyre- og plantearter. Flere av disse står i fare for å bli utryddet for alltid.

Tenk deg en verden uten orangutangen, sumatratigeren, fjellgorillaen og borneoelefanten. De er alle utrydningstruet, fordi regnskogen de lever i forsvinner. Trist, ikke sant?

Dyre- og plantearter har kommet og gått til alle tider, men nå mener forskere at vi står ovenfor noe nytt og skremmende - en menneskeskapt biologisk masseutryddelse. Arter utryddes tusen ganger raskere enn i førindustriell tid. Raske klimaendringer og ødeleggelse av urørt natur har hovedskylden for denne utviklingen. Visste du at vi mister opptil 100 plante- og dyrearter hvert år kun fordi vi ødelegger regnskogen?

Regnskogen er jordas eldste og rikeste økosystem

Evolusjonen har brukt opptil 140 millioner år på å utvikle et skattkammer av unike plante- og dyrearter som vi nå ødelegger i rekordfart.

En enkel busk i regnskogen kan huse flere maursorter enn i hele Norges land. Skogene i vår verdensdel domineres ofte av opptil seks forskjellige tresorter. I Amazonasregnskogen kan det finnes flere enn 480 tresorter på kun 10.000 kvadratmeter.

Jordas apotek

Regnskogen er også en kilde til unike virkestoffer som har vist seg å være effektive mot sykdommer. Regnskogens bidrag til kreftbehandling begynte for alvor på 1950-tallet, med oppdagelsen av vincristine og vinblastine i rosegravmyrt fra Madagaskars regnskoger. Funnet ble et gjennombrudd i behandlingen av leukemi, og jakten på en kur mot kreft fortsetter i regnskogene. Tenk om virkestoffene til medisiner som kan kurere kreft, ebola og korona lå gjemt en regnskog som ikke lenger finnes?

Det haster med å redde regnskogene

Hvert år forsvinner tropisk regnskog omtrent på størrelse med Belgia. Regnskogen hogges ned og brennes for å gjøre plass til biologisk ensartet jordbruksland. Først blir verdifulle tresorter som mahogni og rosentre fjernet, før resten av skogen ødelegges for å rydde plass til palmeoljeplantasjer, soyaplantasjer og beitemark til kvegdrift. Det yrende, mangfoldige livet i regnskogen forsvinner - for alltid.

Vi kan ikke la dette skje!

Regnskogfondet bidrar direkte til vern av regnskog nesten på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Din støtte er viktig. Hjelp oss å beskytte enda mer regnskog.

Du kan gjøre en forskjell for dyrene, plantene og naturen på kloden vår. Bli regnskogvokter!