Klima - og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på besøk hos Regnskogfondet

Vi må løfte det som fungerer

I samtale med Regnskogfondets generalsekretær, Tørris Jæger, uttrykte miljøministeren at å øke støtten til den norske regnskogssatsingen var viktig og riktig.

- Grunnen til det er at vi ser hvor mye vi kan gjøre med økt finansiering. Dette blir en viktig del av vår måte å følge opp den internasjonale naturavtalen på.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Generalsekretær i Regnskogfondet, Tørris Jæger. Foto: Regnskogfondet.

Av Regnskogfondet.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltok på et allmøte for Regnskogfondets ansatte. Resultater i året som har gått, har gitt ham håp for framtiden.

I 2023 raste avskogingstallene nedover. Brasil, Colombia og Indonesia kunne alle vise til storslåtte resultater i utgangen av året. Samtidig kom nyheten om at Norge øker regnskogstøtten med 1 milliard kroner. Med denne økningen vil norsk regnskogsatsing ligge på 4,1 milliarder kroner totalt.

I sin åpningstale understreket miljøminister Andreas Bjelland Eriksen viktigheten av løfte frem seiere og fremskritt for ikke å miste motet.

- Jeg tror det er veldig lett å bli motløs, og til og med bli litt apatisk av mye av det som skjer i verden akkurat nå. Desto viktigere er det å fremheve og vise frem det som faktisk fungerer.

Miljøministeren nevnte også at vi nå går en oppmuntrende tid i møte med COP16, G20-møtet med Brasil i spissen og COP30 i Brasil som viktige milepæler å jobbe mot.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen holder foredrag. Foto: Regnskogfondet

STORE FORVENTNINGER: Selv i denne utrygge tiden vi lever i må vi ikke miste motet, men løfte de store framskrittene som skjer, mener miljøministeren. Han har store forventninger til 2024.

- Nå har vi oppmuntrende tider med COP16, G20-møtet under Brasils ledelse og COP30 i Brasil, som viktige milepæler å jobbe mot fremover. Dette gir oss alle et viktig momentum som vi må bruke i arbeidet vårt, og som vi må fremheve, der vi kan vise at selv i den usikre og utrygge tiden vi i dag lever i, er bilateralt internasjonalt samarbeid mulig og at det faktisk gir resultater i praksis, sier miljøministeren.

På spørsmål om hvordan regnskogens år i 2024 vil se ut, og hva som blir viktig fremover, svarte Bjelland Eriksen:

- Vi er optimistiske for året som kommer. Fremover blir det viktig å fortsette å sikre bred støtte til bevaring av regnskogen. Det blir viktig å mobilisere privat sektor i enda større grad, og å bygge regelverk og partnerskap som kan stå seg over tid.