Våre ti viktigste seiere i 2014

Flere viktige framskritt for regnskogens urfolk og mindre palmeolje i norske butikkhyller. I ei tid der kampen for regnskogen aldri har vært tøffere er det godt å konstatere at mye går rett vei også. 2014 ble et år som ga oss mye å feire.

To jenter med ansiktsmaling

KAN FÅ EN LOV: Urfolk i DR Kongo har i fem år jobbet for å utarbeide en lov som skal beskytte urfolk og sikre deres rettigheter. I 2014 ble lovforslaget ferdig. Dette bildet er tatt i Oriental-provinsen nord i landet.

1,1 million kvadratkilometer tropisk skog, tre ganger arealet av Norge, har blitt borte på bare tolv år. Og dersom alle utbyggingsplanene i Amazonas settes ut i live, så kan vi snart miste halvparten av verdens største regnskog. Dette var de dystre tallene som kom fram i rapporten «State of the Rainforest», som Regnskogfondet og GRID Arendal lanserte i september i fjor.

Men heldigvis, til tross for at 2014 var nok et år med harde kamper for urfolks rettigheter og bevaring av regnskog, kan vi telle mange seiere også – både på hjemmebane og der ute i regnskoglandene.

Sammen med våre partnerorganisasjoner har Regnskogfondet oppnådd gode resultater og store seiere i alle områdene vi jobber i; Amazonas, Sørøst-Asia og Kongo-bassenget. Vi har også vært svært synlige her hjemme i Norge og kan telle regnskogseiere både innenfor politikk og næringsliv.

Her er de ti seirene som har vært spesielt viktige for oss i året som gikk:

1. Et godt år for urfolk i norsk politikk

Statsbudsjettet som regjeringen la fram i oktober la stor vekt på urfolks rettigheter. Stortinget presiserte også at urfolk og deres landrettigheter skal stå sentralt i Norges klima- og skogsatsing. I tillegg ble urfolks rettigheter også løftet fram i regjeringens nye stortingsmelding om menneskerettigheter, samt i utdanningsmeldingen.

2. Indianere fikk jorda si tilbake i Paraguay

Etter 20 års kamp fikk Enxet-indianerne, som har vært tvunget til å leve langs en hovedvei i to tiår, endelig jorda si tilbake. Dette er den viktigste jordsaken i Paraguay i nyere tid, og seieren vil kunne gi presedens i landet der nesten all jord er privateid. Saken har fått mye oppmerksomhet og er Regnskogfondets største seier i Paraguay siden vi begynte å jobbe i landet i 2006.

3. Banebrytende lov mot korrupsjon i Papua Ny-Guinea

Etter mange års arbeid for å få bukt med korrupsjonen som driver mye av den illegale hogsten i Papua Ny-Guinea, ble det i januar vedtatt en ny antikorrupsjonslov. En tidligere minister er allerede dømt til ni års fengsel etter at en av Regnskogfondets partnere kunne bevise at ministeren hadde vært delaktig i korrupsjon. Dette er første gang en sentral politiker er dømt for korrupsjon i moderne tid.

4. REMA 1000 fjernet palmeoljen fra hyllene

Alle REMA 1000s egne merkevarer ble i fjor palmeoljefrie. I tillegg nekter kjeden å ta inn nye varer med palmeolje. Butikkjeden ønsker nå å trå til i kampen mot avskoging av tropisk regnskog og har som mål å få vekk all palmeolje fra butikkhyllene. REMA 1000 ble i fjor også en av Regnskogfondets hovedsamarbeidspartnere.

5. Viktig milepæl for urfolk i Kongo

Det nasjonale urfolksnettverket DGPA i DR Kongo har i over fem år jobbet for å utarbeide en lov som skal beskytte urfolk og sikre deres rettigheter, og året 2014 ble en milepæl. Lovforslaget ble ferdigstilt og godkjent av urfolkene selv i juni, og i juli ble forslaget sendt til parlamentet. Planen er at forslaget skal behandles innen juni i år, og 2015 kan dermed bli svært avgjørende for landets urfolk.

6. Nytt program for å beskytte urfolk i Indonesia

Som en del av landets program for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse (REDD+), lanserte visepresidenten i Indonesia et program for å respektere og beskytte urfolk. Programmet ble underskrevet av ti ministre og vil bli et viktig verktøy for den nye indonesiske regjeringen. Regnskogfondets partner AMAN var en viktig pådriver for programmet.

7. Fikk stoppet urfolksfiendtlig lovforslag i Brasil

Urfolksbevegelsen i Brasil vant like før jul årets viktigste kamp: De klarte å avverge det omstridte lovforslaget PEC215. Bildet under er fra en av demonstrasjonene i hovedstaden Brasilia. Den foreslåtte grunnlovsendringen vil ha svært negative konsekvenser for urfolks rettigheter og for regnskogsvern i Brasil. Forslaget går blant annet ut på å flytte myndigheten til å opprette og endre urfolksterritorier og verneområder fra justisdepartementet til kongressen, noe som vil svekke urfolkenes historiske rett til sitt land. Forslaget er nå parkert inntil videre.

8. Isolert indianergruppe i Peru får leve i fred

Isconahua-reservatet, som ble opprettet for å beskytte den isolerte Isconahua-gruppa, har lenge vært truet av gullgravere og ulovlige tømmerhoggere som ønsker å komme inn. Men i fjor fikk man endelig på plass de siste vaktpostene langs hovedelvene som skal beskytte de isolerte som lever i det 5000 kvadratkilometer store reservatet.

9. 25-årsjubileum og stor rapport om regnskogens tilstand

Regnskogfondet fylte 25 år i september og feiret med lansering av den omfattende rapporten «State of the Rainforest» og en stor konferanse med samme navn. Rapporten om verdens regnskoger og truslene mot den fikk mye omtale i norsk media, og det gjorde også den høytidelige konferansen i Bjørvika, der blant andre kong Harald deltok for å tale regnskogens sak.

10. Regnskogfondet fikk TV-aksjonen 2015

I juni fikk Regnskogfondet en svært gledelig overraskelse, nemlig tildelingen av årets TV-aksjon. For en relativt liten organisasjon er den store TV-aksjonen en viktig mulighet til å gjøre vårt arbeid mer kjent i årene som kommer. Vi gleder oss til aksjonsdagen 18. oktober!

Les flere nyheter om regnskogfondet