Våre ti viktigste seiere i 2013

Fra forbrukersuksess til historiske domsavgjørelser - 2013 ble på mange måter et lysegrønt år for Regnskogfondet. Vi gir deg her våre ti viktigste seire fra fjoråret som alle bidro til bevaring av regnskogen.

barn i kano i elv med regnskog i bakgrunnen

Regnskogfondet redder regnskog for framtidige generasjoner

Ødeleggelsen av klodens enestående regnskoger er fortsatt massiv og verdenssamfunnet har store utfordringer knyttet til bevaringen av disse livsviktige økosystemene nå og i årene som kommer.

I tillegg til å være bremsekloss for de enorme kreftene som daglig raserer uerstattelig regnskog og livet i dem, er vi i Regnskogfondet opptatte av å få synliggjort det positive som gjøres på vegne av verdens mest artsrike skogområder.

Denne gangen gjør vi dette ved å presentere for deg ti gode nyheter, ti seire fra året som gikk, som Regnskogfondet og våre partnere over hele verden har bidratt til:

1. Grunnlovsdomstolen i Indonesia gir skogen tilbake til urfolk

I mai kom en historisk dom i Indonesias Grunnlovsdomstol. Områder som tilhører «tradisjonelle folkegrupper» skal få landrettigheter overført fra staten. Vår partner, urfolksorganisasjonen AMAN, kjempet dette fram, og har startet kartlegging av disse områdene. De antar at områdene utgjør over 20 prosent av Indonesia – tilsvarende Sveriges areal.

2. Nytt enormt verneområde i Nord-Øst Brasil

Miljøverndepartementet i Brasil anerkjente et sammenhengende verneområde på 120.000km2 på Guyanaplatået nord og øst i Brasil. Dette binder sammen flere indianerterritorier og naturvernområder og er like stort som Østlandet og Trøndelag til sammen.

3. Oljefondet trekker seg ut av palmeoljeselskaper som så endrer politikk

I 2012 dokumenterte Regnskogfondet at Oljefondet hadde investert i 73 selskaper som ødelegger regnskog. Samme år vedtok Oljefondet at vern av regnskog er en prioritet. I 2013 trakk de seg ut av 23 palmeoljeselskaper, noe som vakte stor oppsikt. Nå har flere selskaper, bl.a. Wilmar, som står for 45 prosent av verdens palmeoljeproduksjon, snudd og sagt de skal unngå all regnskogødeleggelse.

4. Reservater for beskyttelse av isolerte urfolk i Peru

Kulturdepartementet i Peru støttet forslaget fra vår partner, urfolksorganisasjonen AIDESEP, om å opprette reservater for å beskytte indianergrupper som unngår kontakt med omverdenen. Reservatene er på over 40.000 km2, på størrelse med Danmark.

5. Hogstforbudet fornyes for to år i Indonesia

Indonesia president bestemte i mai 2013 at forbud mot hogst av naturskog skal gjelde for to nye år.

6. Hogstforbudet fortsetter i DR Kongo

Kongo forbød tildeling av nye hogstkonsesjoner i regnskogen i landet i 2002. Dette forbudet ble fornyet i 2005 og er fortsatt på plass. Våre partnere passer på at forbudet blir overholdt.

7. Ugyldige landeieravtaler avslørt i Papua Ny-Guinea

Våre partnere har kjempet for å få offentliggjort en rapport om de mange landovertakelsene i Papua Ny-Guinea. De lyktes! Rapporten avslørte at avtaler som dekker 50.000 km2, tilsvarende Hedmark og Oppland fylker i størrelse, er ugyldige. Nå arbeides det for at de annulleres og tilbakeføres til lokalbefolkningen.

8. Stadig mindre palmeolje i Norge

Flere importører og butikker har kuttet ut palmeolje i 2013. Blant annet har nesten alle pepperkaker, mange taco-ingredienser og kjeksfavoritten Mariekjeks blitt palmeoljefrie i 2013. Med dette har kampanjen til Regnskogfondet oppnådd et kutt på mer enn 2/3 av palmeoljen i dagligvarebutikkers matvarer.

9. Unikt i verden: En egen «regnskogsminister» i Indonesia

Den indonesiske presidenten opprettet i 2013 «REDD Agency» med en egen minister som har én oppgave: å redusere avskoging. Regnskogfondet, våre partnere og den norske regjering har presset på for dette.

10. REDD+ blir fullført under klimaforhandlingene i Warszawa

Resultatet av den 19. klimakonferansen i regi av FN ble elendig sett med Regnskogfondets øyne, men vi trekker fram et lyspunkt likevel. Rammeverket for REDD+ programmet, som verner skog i ca. 50 land, ble endelig vedtatt. Regnskogfondet har deltatt aktivt i alle rundene og fått gjennom regler for skogfolks rettigheter, sivilsamfunnets deltakelse, m.m.

Les flere nyheter om Regnskogfondet