Vår partner i Kongo får internasjonal pris

Organisasjonsnettverket DGPA i DR Kongo har vunnet den prestisjetunge FN-prisen Equator Prize for sitt arbeid for å bevare regnskog og for å styrke urfolks rettigheter. Regnskogfondet gratulerer!

Nærbilde av en mann med ansiktsmaling og spyd

STÅR STERKERE: DGPA vinner Equator-prisen for sitt arbeid for regnskogbevaring og styrking av urfolks rettigheter i DR Kongo. Denne mannen, Riki Ikimo, er fra Lokuku, en landsby DGPA har hatt konsultasjoner med i prosessen med å utforme en ny urfolkslov.

Denne uka ble vinnerne av den internasjonale FN-prisen Equator Prize offentligjort i New York. Blant årets vinnere er organisasjonsnettverket DGPA (Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones), en sentral aktør i arbeidet for regnskogbevaring og styrking av urfolks rettigheter i DR Kongo.

Høythengende pris

Equator-prisen er en prestisjetung, internasjonal pris som belønner organisasjoner og aktører som har gjort en ekstraordinær lokal innsats for å fremme modeller for bærekraftig utvikling og for å motvirke klimaendringene.

Rekordmange var nominerte til årets priser: hele 1461 organisasjoner og aktører fra 126 land. Det er bare 21 vinnere, og Regnskogfondets partner i DR Kongo DGPA er en av de utvalgte.

Se lista over alle prisvinnerne her.

Lederen i DGPA snakker inn i en mikrofon

Det var Regnskogfondet som nominerte DGPA, og leder for sentral-Afrika-avdelingen i Regnskogfondet, Lionel Diss, synes det er en gledelig nyhet at DGPA får prisen:

- DGPA har oppnådd avgjørende resultater de siste ti årene, ikke minst ved å unngå at verdens nest største regnskog raseres på grunn av storskala industrielle prosjekter. Prisen er en anerkjennelse av utfordrende, intenst og fortsatt veldig nødvendig påvirkningsarbeid, sier Diss.

Har utformet unik urfolkslov

DGPA ble startet I 2005 og er et stort nettverk bestående av 43 urfolksorganisasjoner. Nettverket jobber for å styrke rettighetene til de 40 millionene kongoleserne som avhenger av regnskogen for å leve, og spesielt for landets 2 millioner urfolk.

DGPA har jobbet fram et forslag til nasjonal urfolkslov i DR Kongo som nå venter på behandling av parlamentet

DGPA har jobbet fram et forslag til nasjonal urfolkslov i DR Kongo som nå venter på behandling av parlamentet. I arbeidet med å utvikle lovforslaget har DGPA hatt omfattende konsultasjoner med urfolk i hele landet og et tett samarbeid med internasjonale advokater og ngo-er. Dersom loven trer i kraft, vil det være en enorm seier for urfolk i DR Kongo, og en unik lov innen internasjonalt rettighetsarbeid.

DGPA er også en sentral aktør innenfor arbeidet for regnskogbevaring i DR Kongo, og nettverket har til nå satt en stopper for 600 000 kvadratkilometer med hogstkonsesjoner. De har også bidratt til å opprettholde moratoriet mot hogst som ble innført i DR Kongo i 2002.

- Det er svært gledelig at innsatsen vår de siste årene for å beskytte urfolks rettigheter nå blir anerkjent internasjonalt. Vi håper det kan bidra positivt i kampen for å få gjennomslag for urfolkslovforslaget i parlamentet, sier Patrick Hemedi Saidi, landkoordinator for DGPA.

Hjelp oss og våre partnere i Kongo med det viktige arbeidet vi gjør for å bevare regnskogen.