Urfolkskvinner seiret i Peru

Forurenset elv får juridiske rettigheter

En peruansk domstol dømte nylig til fordel for en gruppe urfolkskvinner og anerkjente Marañón-elven som en juridisk enhet med iboende rettigheter. Elven er utsatt for gjentatte oljesøl, og nå må peruanske myndigheter og oljeselskapet Petroperú stoppe forurensningen.

UTSATT ELV: Marañón-elven renner fra høyt oppe i Andesfjellene og er en av hovedkildene til Amazonas-elven. Det har vært mer enn 60 oljeutslipp ut i i elven fra Norperuano-rørledningen mellom 1997 og 2019. Foto: Shutterstock

Av Regnskogfondet.

En kvinnegruppe fra Kukama-urfolket har siden 2021 ledet en juridisk kamp mot staten, oljeselskapet og peruanske myndigheter. De har krevd beskyttelse av den viktige Marañón-elven, som renner fra høyt oppe i Andesfjellene og er en av hovedkildene til Amazonas-elven.

Over 60 oljeutslipp

Det har vært mer enn 60 oljeutslipp ut i i Marañón-elven fra Norperuano-rørledningen mellom 1997 og 2019. Ledningen er drevet av oljeselskapet Petroperú.

Ulovlig gullgruvedrift har sluppet kvikksølv og andre farlige metaller ut i økosystemet.

Kukamafolket er avhengige av Marañón-elvens økosystem som kilde til næring, drikkevann og vanning av avlinger.

Oljesøl ved rørledninger i regnskog

OLJELEKKASJE: Oljelekkasjer fra rør som frakter oljen igjennom regnskogen er et stort problem i Peru. Foto: Stefan Kistler/Regnskogfondet

Øker miljøbevissthet

Kukama-kvinnene har krevd at miljøskadene gjenopprettes, men også at Marañón-elven og dens sideelver anerkjennes som rettighetshavere. Elven skal ha en iboende rett til å eksistere, flyte, gi liv til dyr og planter og forbli fri for forurensning.

Nå har altså domstolen i Nauta, i provisen Loreto, dømt til fordel for elven og urfolkskvinnene.

– Vi er glade for domstolens anerkjennelse av Marañon-elvens rettigheter. Dommen verdsetter elvenes betydning for liv i enhver forstand, og den øker bevisstheten om miljøkrisen og behovet for å beskytte naturen. Den er også en anerkjennelse av den langvarige innsatsen Kukama-kvinneforeningen Huaynakana har lagt ned for å beskytte elven, sier Beatriz Huertas, Regnskogfondets urfolksekspert i Peru.

Oljeselskap må stoppe forurensning

I avgjørelsen fastslo dommeren at Petroperú skal påta seg miljøforpliktelser, som blant annet å stoppe olje- og kjemikalieutslipp til elver.

Domstolen har også oppfordret myndighetene til å beskytte rettighetene til Kukama-folket som representanter, voktere og forsvarere av Marañón-elven og dens sideelver.

En gruppe urfolk står med plakater i hendene

OLJEUTVINNING: Urfolk i Peru har i mange år kjempet mot oljeutvinning på deres landområder. Her er det Achuarfolket som protesterer. Foto: IIDS

Saken ført av Regnskogfondets Peru-partner

Kukama-kvinnenes sak er ført blant annet av Maritza Quispe i Instituto de Defensa legal (IDL). IDL er en juristorganisasjon og en av Regnskogfondets partnere i Peru.

Søksmålet var rettet mot oljeselskapet Petroperú, Perus miljødepartementet, det peruanske forskningsinstituttet for Amazonas (IIAP), National Water Authority (ANA) og Energi – og gruvedepartementet.

Ny rettsforståelse

Det er i ferd med å bli en ny rettsforståelse i verden for at naturen har iboende rettigheter. Dommen kan fortsatt bli anket av myndighetene og oljeselskapet, men er uansett en viktig dom som skaper juridisk grunnlag for senere domsavgjørelser. Den bidrar også til å skape bevissthet og handling for å gi sårbar natur beskyttende rettigheter.

– Det finnes flere eksempler på natur og elver har fått slike iboende juridiske rettigheter, men at dette skjer i Peru er banebrytende, sier Siri Damman, seniorrådgiver i Peru- og Colombiateamet.

Siri Damman

Seniorrådgiver, Peru-og-Colombia-programmet
(+47) 907 25 441
sirid@rainforest.no

Redd regnskogen