Unntakstilstand i Amazonas på grunn av oljeutslipp

Regjeringen i Peru har erklært unntakstilstand i 16 lokalsamfunn i Amazonas på grunn av store oljeutslipp. Titusenvis av personer er berørt.

En slitt oljeledning har ført til store oljelekkasjer i peruansk Amazonas. Flere tusen mennesker er berørt, og nå har regjeringen erklært unntakstilstand.

Perus regjering vedtok nylig en 60-dagers unntakstilstand for å rydde opp i oljesølet og få humanitær hjelp ut til befolkningen.

Utslippene kom etter lekkasjer på en oljerørledning fra 1970-tallet. Ledningen frakter råolje fra jungelen over Andesfjellene til raffinerier ved kysten nord i landet og drives av det statlige selskapet Petro Peru.

Rammer urbefolkningen

Lekkasjene skjedde for over en måned siden på to forskjellige steder, men myndighetene og Petroperu har drøyd med å reagere.

Ikke nok med det: Unntakstilstanden gjelder kun for ett av to områder som er rammet av utslippene.

Les også: – Når regnskogen er frisk, er vi friske

Peru

  • Mer enn 60 prosent av landet er dekket av regnskog.
  • I regnskogen lever minst 350 000 urfolk fordelt på rundt 60 folkegrupper og 12 språkfamilier.
  • Landet har det høyeste antallet fuglearter i verden, og 44 prosent av disse lever i regnskogen.
  • Peru har verdens tredje største mangfold av pattedyr.

Ikke første gang det skjer

Seniorrådgiver Thomas Johansen i Regnskogfondet er oppgitt over at slike utslipp skjer gang på gang.

– Dette er ikke første gang det skjer oljeutslipp i peruansk Amazonas. Det er heller ikke første gang det erklæres unntakstilstand på grunn av hendelser som dette. Dette skjer igjen og igjen, sier han.

– Peruanske myndigheter har svekket miljølovgivningen i stedet for å styrke den. Forurensingen av Amazonas er resultat av en bevisst politikk der adgang for investorer og inntekter fra uttak av naturressurser er viktigere for dem som sitter ved makten enn å ta vare på skogen, naturmangfoldet og rettighetene til dem som bor der, sier han.

Det er olje fra denne rørledningen som har ført til de store utslippene.

Vil stoppe utslippene

Oljeselskaper har i lang tid gått inn i sårbare områder i Peru og hentet ut naturressurser uten å konsultere med urbefolkningen først. Den skadde rørledningen kommer fra Perus eldste og største oljefelt. Her har det tidligere vært store utslipp som har forurenset både drikkevann, fisk, flora og fauna.

Regnskogfondet samarbeider med Aidesep, som er Amazonas-urfolkenes organisasjon. Kravet deres er å få fullstendig opprydding, bedre helsetilbud, rent drikkevann og erstatning til dem som er rammet av forurensingen.

Regnskogfondet støtter også den regionale urfolksorganisasjonen Corpi, som prøver å få hjelp til befolkningen ved å ta bilder og video av ødeleggelsene.

Les også: Dødelig oljedemonstrasjon i Peru

– Urfolks rettigheter må respekteres

Arbeid som dette bærer frukter. Seniorrådgiver Johansen forteller at det opprinnelig ikke var vilje for å erklære unntakstilstand, men at press fra urfolksorganisasjoner, sivilombudsmannen og sivilsamfunnet til slutt fikk myndighetene til å reagere.

– Regnskogfondet vil fortsette å støtte urfolksorganisasjonene i Peru i deres arbeid for at deres rettigheter skal respekteres og i kampen mot ødeleggelse av Amazonas. De er den viktigste stemmen for å ta vare på regnskogen og det er de som er direkte rammet når oljeselskapene forurenser. Vi vil bidra til at deres stemme blir hørt, sier Johansen.

Kontakt

Thomas Johansen

Seniorrådgiver, strategi og læring
(+47) 952 96 936
thomas@rainforest.no