Tre urfolksmedlemmer drept i Peru etter å ha protestert på FNs urfolksdag

Tre medlemmer av urfolksgruppa Kukama ble drept i sammenstøt med peruansk politi etter å ha protestert på et kontroversielt oljeanlegg. Regnskogfondet krever at dødsfallene etterforskes.

Oljesøl ved rørledninger i regnskog

Oljeutvinning i Peru fører ofte til forurensning av store områder som brukes av urfolk, og er derfor et svært konfliktfylt tema. Dette bildet er tatt tidligere og er ikke tilknyttet denne ukens hendelser.

Peru har de siste årene blitt kritisert for ikke å beskytte urfolk mot forfølgelse og vold. Det inntrykket har forsterket seg etter at de tre medlemmene av urfolksgruppen Kukama ble drept under en protest på oljeanlegget til det kanadiske selskapet PetroTal i Loreto sist søndag.

Like over midnatt på FNs internasjonale urfolksdag tok om lag 100 urfolksmedlemmer seg inn på anlegget, kjent som blokk 95.

Der forsøkte de å stanse oljeproduksjonen i protest mot at det kanadiske oljeselskapet og peruanske myndigheter ikke skal ha oppfylt forpliktelser om å yte støtte til lokalsamfunnene etter at produksjonen startet i 2018. Oljeproduksjon i Peru medfører ofte store forurensninger på urfolks tradisjonelle landområder.

På toppen av dette har covid-19 herjet lokalsamfunn i Amazonas i flere uker. Da urfolksmedlemmene inntok oljeanlegget var det også for å si ifra til peruanske myndigheter om at nok er nok, og at de trenger umiddelbar hjelp for å få kontroll over viruset.

– En tragisk hendelse

Hendelsen tok en tragisk vending da politiet støtte sammen med demonstrantene og tre medlemmer av gruppen Kukama ble drept og 17 skadet, inkludert seks politibetjenter. Demonstrantene er representert av ORPIO, en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner i Peru. ORPIO har uttalt at ingen av demonstrantene bar skytevåpen, og at deres hensikt var en fredelig demonstrasjon.

– Dette er en tragisk hendelse på en dag som skulle rette oppmerksomheten mot hvor viktig det er å ta vare på verdens urfolk. Vi er i dialog med ORPIO om hvordan vi kan bidra til å unngå ytterligere eskalering av konflikten, sier seniorrådgiver Armando Lamadrid i Regnskogfondets Peru- og Colombia-team.

Han sier urfolkene i Loreto har gode grunner til å protestere. Store deler av oljeproduksjonen foregår på deres tradisjonelle landområder og genererer store inntekter som urfolksgruppene ser lite til. Lokalsamfunnene mangler helt grunnleggende helse- og sosialtjenester.

Den aktuelle oljeblokken overlapper også med det foreslåtte Yavarí-Tapiche-territoriet for isolerte urfolk, mennesker som bor i frivillig isolasjon fra omverden. Oljeaktivitet i dette området utgjør en stor fare for disse menneskene, som mangler naturlig beskyttelse mot sykdommer som er vanlige i resten av verden.

Regnskogfondet etterlyser dialog mellom regjeringen og urfolksgruppene.

– Vi skal hjelpe ORPIO med å få peruanske myndigheter til å imøtekomme urfolkenes rop om hjelp, i stedet for å reagere med undertrykkelse, sier Lamadrid.

Peru har fått kritikk av FN

Sammenstøtet på blokk 95 skjedde bare seks måneder etter at FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst, uttalte at “den økende kriminaliseringen og stigmatiseringen av menneskerettighetsforkjempere og lokalsamfunn i Peru fra statlige og ikke-statlige aktører må tas tak i umiddelbart.”

I løpet av en toukersperiode i februar møtte han 450 menneskerettighetsforkjempere fra ulike regioner, og uttalte at “de lider under kriminalisering, juridisk forfølgelse, stigmatisering, trusler og overdreven politimaktbruk ved protester.”

Hendelsen på blokk 95 ser ut til å være en fortsettelse av denne trenden med å kriminalisere protester, sier Lamadrid.

I mai ble Peru kritisert av Human Rights Watch for å innføre en lov som organisasjonen hevder setter begrensninger på et krav om at politiets maktbruk må stå i forhold til situasjonen de står overfor, og som gir politiet særskilt beskyttelse mot straffeforfølgelse.

Dette legger ekstra press på aktivister i et land som Global Witness har kalt det fjerde mest farlige i verden for miljøforkjempere.

Det at politiet og militæret har denne særskilte beskyttelsen mot straffeforfølgelse gjør at miljøforkjempere er ekstra utsatt i Peru akkurat nå, sier Lamadrid.