Tømmerselskaper snyter et av verdens fattigste land for milliarder

Internasjonale tømmerselskaper hogger verdifull skog i Papua Ny-Guinea, men unngår skatter for milliarder av kroner som skulle kommet befolkningen til gode.

Flyfoto av regnskog i Papua Ny-Guinea. Tett regnskog så langt øyet kan se.

Tømmerselskaper hugger ned verdifull skog i Papua Ny-Guinea og selger det til utlandet, men lokalbefolkningen ser lite til skattepengene.

Papua New Guinea (PNG) huser den tredje største regnskogen i verden.

Omtrent 150.000 kvadratkilometer av landet er i hendene på internasjonale selskaper gjennom såkalte Special Agricultural and Business Leases (SABL) og hogstkonsesjoner.

Disse avtalene gir selskapene mulighet til å hugge ned skog – hvis de til gjengjeld planter oljepalmer og starter opp annet jordbruk. Det viser seg at selskapene ikke bygger opp noe som helst, men bare stikker av med tømmeret.

Regnskogen i Papua Ny-Guinea forsvinner

Pengene forsvinner

Nå viser en ny rapport at de også stikker av med mesteparten av pengene.

The Oakland Institute har undersøkt hundrevis av dokumenter og gjennomgått ligningstallene til en rekke tømmerselskaper. Her kommer det fram at flere selskaper bokfører store tap for å slippe å betale inntektsskatt.

Prisfiksing skal angivelig også være utbredt gjennom underprising av eksportinntekter og overprising av utgifter for å hente ut tømmeret.

Les hva du kan gjøre for å redde regnskogen

Dette er saken

Utenlandske tømmerselskaper har tilgang til 150.000 kvadratkilometer av Papua Ny-Guinea gjennom hogstkonsesjoner og Special Agricultural and Business Leases (SABL). Til sammenligning er Norges totale areal 385.000 kvadratkilometer. SABL-avtalene innebærer at man kan hugge ned tropisk skog hvis man til gjengjeld planter oljepalmer eller legger opp til annet jordbruk.

Tidligere granskninger av disse avtalene har avdekket svindel og korrupsjon. Nå viser en ny rapport at tømmerselskapene bruker kreativ bokføring for å unngå skatter og avgifter i forbindelse med tømmersalget.

Dermed forsvinner ikke bare dyrebar tropisk skog fra et av verdens fattigste land. Befolkningen røves også for beløp i milliardklassen hvert eneste år.

En katastrofe for lokalsamfunnene

Rapporten hevder at flere milliarder kroner ikke har funnet veien til statskassen de siste årene på grunn av dette. Det er penger som kunne kommet godt med andre steder. PNG er nemlig et av verdens fattigste land, og ligger på 158. plass på FNs levekårsindeks. Listen består for øvrig av 188 land.

Seniorrådgiver Rune Paulsen i Regnskogfondet mener hogsten må stoppes så fort som mulig.

– Dette er landtyveri. Det er også en katastrofe for lokalsamfunnene og for regnskogsbevaringen. Det bekrefter PNGs rykte som en korrupt bandittstat, og det er et rykte de ikke ønsker å ha. Verdiene landet får igjen for tømmeret som forsvinner er minimal, så det er meningsløst at de sitter og ser på dette, sier han.

Viktig å støtte arbeidet i PNG

Regnskogfondet har i en årrekke utfordret selskapene i rettsaker for å stoppe den ulovlige hogsten. For kort tid siden vant man en viktig sak, som du kan lese mer om her.

Paulsen sier det er viktig å fortsette dette arbeidet.

– Selskapene har aldri hatt intensjon å plante noe som helst, og dette burde vært gjennomskuet for lengst. Vi jobber hardt sammen med partnerne våre for å stoppe dette. Men det haster, for det hogges intenst. Avtalene må erklæres ulovlige, landet må gis tilbake til landeierne, og hogsten må stoppes, sier han.

Kontakt

Rune Paulsen

Seniorrådgiver, Indonesia-og-PNG-programmet
(+47) 975 68 613
rune@rainforest.no