Amazonas

Tar grep for å beskytte urfolk fra gullgravere i Brasil

Konfliktnivået mellom urfolk og gullgravere har økt i takt med myndighetenes kamp mot ulovlig aktiviteter. Ny storstilt innsats for å beskytte Yanomami-folket gir håp.

FORURENSER: Ulovlig gullgruve i Yanomami-territoriet. Ulovlige gruver forurenser elver og jordsmonn, og gruvearbeiderene sprer konflikt og sykdommer. Foto: Bruno Kelly

Av Kristin Rødland Buick.

I begynnelsen av januar meldte Yanomami-organisasjonen Urihi Yanomami Association (UYA) om at to Yanomami personer er drept i konflikt med gullgravere. De ble drept i Alto Catrimani-regionen, innenfor Yanomamienes landområder, i Roraima i Brasil. Etter konsultasjon med urfolk i området, kunngjorde UYA at mennene mistet livet etter et angrep fra gullgravere.

DRAP: Yanomamilederen Dario Kopenawa Yanomami meldte om drapene på to urfolk på X (tidligere Twitter) 7. januar, 2024. Screenshot: Regnskogfondet

Økt konfliktnivå mellom urfolk og gullgravere

Dødsfallene inngår i en årelang konflikt mellom urfolk og gullgravere innenfor Yanomami urfolksterritoriet, som er Brasils største. Situasjonen ble dramatisk forverret under tidligere president Bolsonaros ledelse. En av de første tiltakene den nye Lula-regjeringen iverksatte var å slå ned på ulovlig gruvevirksomhet i Yanomami-territoriet. Konsekvensen av dette har i første omgang ført til økt konfliktnivå, og mange av inntrengerne returnerte etter en stund til territoriet.

Alto Catrimani er en av regionene som er mest påvirket av ulovlig gruvedrift. Det er i dette området de største konsentrasjonene av leire og gruvestøttestrukturer, som barer, dagligvarebutikker og bordeller ligger, ifølge en rapport utgitt i 2022 av Regnskogfondets samarbeidsorganisasjon Hutukara.

– Disse tragiske dødsfallene er et resultat av det økte konfliktnivået vi har sett i regnskogen i Brasil det siste året. Operasjonene mot ulovlig virksomhet medfører dessverre ofte at gullgraverne bare flytter på seg midlertidig og kommer tilbake etter at oppmerksomheten har lagt seg, eller at de finner nye områder å drive sin ødeleggende virksomhet i. Det trengs mer langsiktig og strukturert innsats og endringer i lovgivningen for å løse problemet, sier Ellen Hestnes Ribeiro, leder for Brasil-programmet i Regnskogfondet.

PATRULJER: Yanomamiene patruljerer landområdene sine på utkikk etter ulovlig gruvevirksomhet. Foto: Thomas Nilsson/VG/Regnskogfondet

Ny innsats for permanent beskyttelse av Yanomami-folket

Denne uken annonserte Brasils regjering en ny permanent innsats for beskyttelse av Yanomami-folket mot gullgravere. Tiltaket har en prislapp på over 1 milliard brasilianske real (BRL), tilsvarende 2,5 milliarder norske kroner. Ministrene Marina Silva, Sonia Guajajara og Silvio Almeida ble onsdag mottatt av Davi Yanomami og andre ledere for Yanomami- og Yekwanafolk da forslaget ble presentert.

– Dette ser ut til å kunne bli et viktig tiltak, som vi håper vil utgjøre en vesentlig og omgående forskjell for Yanomamiene. Angrepene har pågått så lenge, og det er veldig bra å se at Brasil nå følger sine menneskerettslige forpliktelser og tar grep for å beskytte egen befolkning mot systematiske voldsangrep, sier Ribeiro.

Regnskogfondet har støttet Yanaomamienes arbeid i over 30 år. Se egen faktaboks under.

Haster med sterkere juridisk rammeverk

Sent i desember 2023 vedtok senatets miljøkomité et lovforslag som forbyr gullutvinning fra urfolksterritorier og verneområder, og flere andre viktige lovforslag ligger til behandling.

– Det haster med å få på plass et sterkere juridisk rammeverk som beskytter folk og territorier og etablerer transparens i verdikjeden for gull i Brasil. Vi håper at regjeringen også lykkes med å få opposisjonen med seg på å vedta disse forslagene som kan føre til en varig positiv endring, sier Ellen Hestnes Ribeiro, leder for Brasil-programmet i Regnskogfondet.

Regnskogfondets arbeid med Yanomami-folket og gullgraving

Regnskogfondet støtter:

Selvorganisering
Regnskogfondet støtter Yanomamienes mulighet til å organisere seg selv og mobilisere allierte. Vi støtter felles møter på tvers av landsbyer, formelle fora for diskusjoner og oppfølging av deres organisasjon, Hutukara. Vi støtter også spesielle tiltak rettet mot kvinner.

Synlighet om gullgraving
Regnskogfondet støtter tiltak som gir synlighet til problemet med gullutvinning – både i Yanomami-territoriet og i andre områder med tilsvarende problemer. Et eksempel er opplæring av Yanomami-ungdom i å dokumentere og kommunisere det som skjer og mulighet for å fremme saken i regionale, nasjonale og internasjonale fora. Synliggjøring av saken er viktig for å gjøre dette til en prioritet for politi og påtalemakt.

Dokumentasjon om gullgraving
Regnskogfondet støtter også mer omfattende dokumentasjon om problemet. Et eksempel er rapporten Yanomami under attack: illegal mining on Yanomami Indigenous Land and proposals to combat it, utført av vår brasilianske partnerorganisasjon ISA. Rapporten fikk stor oppmerksomhet i flere internasjonale fora.

Sikkerhetstiltak
Regnskogfondet støtter også tiltak i områder der ulovlig gullgraving skaper konflikter med Yanomami-landsbyer, inkludert støtte til landsbyer som må eller vil flytte på grunn av trusselsituasjoner.

Bærekraftig inntekt
Regnskogfondet støtter også tiltak for å fremme alternative og bærekraftige inntektskilder for landsbyer i Yanomami- territoriet, blant annet for å redusere risikoen for at ungdom rekrutteres til ulovlig gullgraving.

Akutt støtte til helse:
På grunn av helsekrisen i Yanomamiterritoriet har vi også støttet noen tiltak innen helse.

Politisk påvirkning
Partnerorganisasjonen ISA jobber også som en av flere aktører med å påvirke nasjonal politikk og lovgivning i Brasil og redusere forekomsten av ulovlig gruvevirksomhet. Det har kommet viktige fremskritt her i år.

Sporbarhet av verdikjeden til gull
Vi samarbeider med gravejournalister i nettverket Reporter Brasil for å dokumentere sporbarheten i gullets verdikjede. Dette vil vil styrke det politiske arbeidet ved å gi konkrete innspill til endret politikk. Regnskogfondet har også bidratt til å gjøre risikoen ved å investere i gull kjent for investorer det kan være relevant for.

Ellen Hestnes Ribeiro

Leder, Brasil-programmet
(+47) 402 81 386
ellenhr@rainforest.no

Redd regnskogen