Yanomamiterritoriet:

Rystende økning i barnedødelighet

Fire år med ukontrollert gullgraving i yanomamiterritoriet i Brasil har ført til underernæring og død hos urbefolkningen.

FORURENSNING: Tusenvis av gullgravere har tatt seg inn i yanomami-området, forurenset elvene jog jorda og ødelagt livsgrunnlaget til urbefolkningen som lever av fisk fra elvene og mat fra regnskogen.

Siste oppdatering 1. februar: stenger luftrommet for å forhindre gulltransport

Natt til 1. februar stengte Brasil luftrommet over Yanomami-området for å slå ned på den ulovlige gullgravingen som har satt urfolk i livsfare.

Operasjon Yanomami Shield er en koordinert aksjon for å kontrollere luftrommet over Yanomami-territoriet. I praksis er hele territoriet som omfattes av gullgravere nå betraktet som "rød sone", noe som betyr at bare militære fly eller fly direkte engasjert i operasjonen er tillatt. Tilstøtende områder overvåkes også.

- Endelig tar myndighetene i Brasil effektive grep for å få de 20 000 gullgraverne ut av Yanomami-territoriet. Den ulovlige invasjonen har forårsaket en alvorlig humanitær krise blant urfolk og massiv ødeleggelse av regnskogen. Ved å stenge luftrommet, kveles gullgraver-forsyningskjeden, da den begrenser tilgangen til drivstoff, matforsyninger og maskiner, sier Ellen Hestnes Ribeiro, leder av Regnskogfondets Brasil-program.

26. januar 2023

Nye offentlige tall viser at 570 barn blant yanomamifolket har dødd av kurerbare sykdommer i løpet av de fire årene under Brasils tidligere president Bolsonaro. Antall dødsfall blant barn under fem år økte med 29 prosent i hans regjeringsperiode. Brasils nye president Lula kaller det et folkemord og har startet en kriserespons.

– Selv om vi i Regnskogfondet kjente til situasjonen, har de siste tallene avslørt et rystende omfang. Sannsynligvis er det faktiske tallet på antall døde mye større. Disse siste bildene av utmagrede barn midt i regnskogen er hjerteskjærende. Dette er grove menneskerettighetsbrudd, og de kunne vært unngått, sier Ellen Hestnes Ribeiro, leder av Regnskogfondets Brasil-program.

Kunne være unngått

Bilder og beretninger fra helsepersonell som ikke har kunne dele dem tidligere, av frykt for represalier under Bolsonaro, kommer nå fram. Informasjonen er samlet i en rapport utarbeidet av organisasjonen Sumaúma, en urfolksledet journalistplattform. Rapporten viser til barn i tre-årsalderen som veier 3,5 kg, ikke mer enn et lite nyfødt barn. Helsepersonell har med yanomamienes tillatelse delt hjerteskjærende bilder av underernærte barn. De minner om bilder av sultkatastrofer i områder der mat og vann er en allmenn mangelvare.

– Disse dødsfallene og denne underernæringen kunne vært unngått. Det er en skapt situasjon, sier Ribeiro.

TALSPERSON: Talsperson for Yanomamifolket, Davi Kopenawa Yanomami. Han har i mange år satt søkelyset på trusselen fra ulovlige gullgravere. Foto: Vincent Rosenblatt/Regnskogfondet

Vold, voldtekt og gift fra gullgravere

Tusenvis av gullgravere har tatt seg inn i yanomami-området, under oppfordring og amnesti fra Bolsonaro. De har forurenset elvene med kvikksølv, som de benytter for å få vasket fram gullet fra elvene, og ødelagt livsgrunnlaget til urbefolkningen som lever av fisk fra elvene og mat fra regnskogen. De stillestående dammene fra gruvedriften har ført til kraftig oppblomstring av malariamygg, og gullgraverne bringer med seg smittsomme sykdommer som har spredt seg.

Yanomamiene mangler både naturlig motstandsdyktighet, men også tilgang på helsetjenester for å takle denne typen sykdom. Gullgravere har også forhindret urbefolkningens adgang til helsetjenester. For en måned siden brente gullgravere ned en helsestasjon i landsbyen Homoixi.

– Volden og sultsituasjonen i deler av yanomami-området er grotesk. Våre partnere forteller om vold, voldtekt og trusler fra gullgravere og andre kriminelle, fortsetter Ribeiro.

Tilbakeblikk:

Gullrush truet yanomamiene under pandemien.

Ribeiro forteller at situasjonen har gradvis blitt verre de siste fire årene. I april 2022 publiserte yanomamienes organisasjon Hutukara rapporten “Yanomami Under Attack” som viste utbredte angrep fra gullgravere og hvordan gullgravere og andre inntrengere ødela regnskogen inne i yanomamienes territorium. President Lula da Silva mottok rapporten på vei inn til Boa Vista, den største byen i utkanten av yanomami-området. Han satte i gang umiddelbare helsetiltak etter reisen.

Setter i gang kriserespons

– Det er godt å se at den nye brasilianske regjeringen denne uken satte i gang kriserespons og umiddelbare helsetiltak. Det er viktig at penger og sikkerhetstiltak nå når raskt ut til de mest utsatte gruppene, slik at vi kan begrense omfanget av denne akutte krisen, sier Ribeiro og legger til:

– Det er viktig at det internasjonale samfunnet gjør det de kan for å sikre at Lula får gjennomført planene.

SÅRBARE: Urfolk som lever isolert er sårbare for sykdommer utenfra. Her fra en epidemi blant yanomamiene i 1990. Foto: Charles Vincent/ISA

Rettferdighet for ofrene

– Myndighetene i Brasil må etterforske disse grove menneskerettighetsbruddene og straffeforfølge overgriperne og på den måten bringe rettferdighet til ofre blant yanomami-folket, sier Ribeiro.

Under besøket i Boa Vista anklaget president Lula sin forgjenger for folkemord mot urfolk. Den nye informasjonen legges nå til som bevis for en av flere straffesaker mot Bolsonaro i den Internasjonale Straffedomstolen i Haag, der vår urfolkspartner, APIB, er en av saksstillerne. Tidligere president Jair Bolsonaro kjente til situasjonen, men valgte å ikke gripe inn. Det er ventet at dette kan skjerpe tiltalen.

Yanomami-folket

Yanomami-folket er kjent for nordmenn gjennom TV-aksjonen i 2015 og fordi den norske Kongen fikk sin regnskogdrøm oppfylt gjennom et besøk til en av deres landsbyer i 2013. Deres talsperson og leder Davi Kopenawa Yanomami har vært flere ganger i Norge og besøkte senere Kong Harald på slottet med pressen til stede. Regnskogfondet har støttet prosjekter blant yanomamiene i en årrekke, inkludert påvirkningsarbeid for å få kastet ut de mange gullgraverne som invaderer territoriet deres. Rundt 30.000 yanomamifolk bor i Amazonasregnskogen i det nordlige Brasil og sørlige Venezuela.

Ellen Hestnes Ribeiro

Leder, Brasil-programmet
(+47) 402 81 386
ellenhr@rainforest.no

Støtt urfolk og redd regnskog