Stortinget stiller strengere krav til oljefondet

Stortinget krever at Norges Bank er konkrete om hvordan selskaper i oljefondets portefølje skal redusere avskogingen sin.

Anlegg omringet av regnskog
Oljefondet har trukket seg ut av palmeoljeverstingen Wilmar, og en rekke andre kontroversielle selskaper. Det er Stortinget fornøyd med.

I fjor høst kunngjorde Norges Bank at det skulle stilles krav om redusert avskoging i selskaper hvor oljefondet er en investor. Banken forventer at disse selskapene iverksetter tiltak for å nå dette målet.

Stortingets finanskomité har nylig behandlet en stortingsmelding om oljefondet, og komiteen ser positivt på at Norges Bank har satt redusert avskoging som et prioritert tema. Komiteen etterlyser likevel at Norges Bank er mer konkrete om hvilke forventninger de stiller til selskapene.

Samtidig er Stortinget kritiske til at reduksjon i avskogingen tilsynelatende sidestilles med det å «plante ny tilvekst». Planting av treplantasjer oppveier ikke skadene knyttet til regnskogødeleggelse, understreker flertallet i finanskomiteen.

- Det er svært positivt at Stortinget ber Norges Bank om å være tydelig på hva selskapene må gjøre for å redusere avskogingen. Det er også viktig at stortingspolitikerne påpeker at plantasjer aldri kan erstatte det mangfoldet som finnes i regnskogen, sier policyleder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Viktig å trekke seg ut av palmeolje

I mars kunngjorde Norges Bank at oljefondet hadde trukket seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ikke produserte palmeolje på en bærekraftig måte. Stortinget er positive til denne beslutningen og mener den sender et viktig signal til markedet.

– Det var en viktig seier for oss da oljefondet solgte seg ut av palmeoljeselskaper som er ansvarlig for store regnskogsødeleggelser i Sørøst-Asia. Dette er et tydelig signal om at denne bransjen må skjerpe seg om de skal tiltrekke seg store investorer. Samtidig er det klart at det fortsatt er mye som må gjøres for å unngå at de norske oljepengene investeres i selskaper som ødelegger regnskogen, sier Ranum.

Regnskogfondet har gransket oljefondets investeringer i en årrekke. Selv om organisasjonen er glad for at oljefondet har solgt seg ut av mange palmeoljeselskaper, var Regnskogfondet overrasket over at de også solgte seg ut av Golden Agri Resources, et palmeoljeselskap som har vist klare tegn til å ville drive mer miljøvennlig.

Norges Bank fikk samtidig kritikk for å ha firedoblet investeringene i Sime Darby, som anses som en av verstingene i palmeoljebransjen.

SV: Oljefondet bør forbedre praksisen

SVs finanspolitiske talsperson, Geir-Ketil Hansen, mener denne saken viser at Norges Bank kan dra nytte av den kunnskapen miljøorganisasjonene sitter på.

– Pensjonsfondet bør ta grep for å forbedre praksisen sin, gjerne i samarbeid med organisasjoner i Norge som har kompetanse på feltet, sier Hansen til SVs nettside.

Regnskogfondet vil fortsette arbeidet for at Norges Bank skal stille tydelige og gode krav til selskapene de investerer i. Palmeoljeindustrien fortjener et spesielt fokus, men for Regnskogfondet er det viktig at også de andre bransjene som er ansvarlig for skogødeleggelse blir møtt med tydelige krav fra et av verdens største investeringsfond.

Les flere nyheter om Oljefondet