Oljefondet utestenger miljøverstinger

To selskaper som driver med tømmerhogst og palmeolje utestenges fra Oljefondet fordi de forårsaker alvorlig skade på miljøet. Finansdepartementet brukte så lang tid på saksbehandlingen at Oljefondet ikke lenger hadde aksjer i selskapet da beslutningen ble tatt.

Regnskog som er hugget ned

Regnskog i Malaysia blir hugget ned og omgjort til oljepalmeplantasjer.

Selskapene som nå utelukkes fra Oljefondets portefølje er malaysiske WTK Holdings Berhad og Ta Ann Holdings Berhad. Begge selskaper hugger ned regnskog i Malaysia, som er årsaken til at Etikkrådet anbefaler utestengelse.

- Disse to selskapene var blant 23 selskaper som Oljefondet i fjor solgte seg ut av fordi de ikke produserte palmeolje på en bærekraftig måte. Etikkrådet anbefalte imidlertid utestengelse før Oljefondet planla salg av disse aksjene. Først nå – over ett år etterpå – er saken blitt behandlet av Finansdepartementet, sier seniorrådgiver i Regnskogfondet, Vemund Olsen.

At selskapene nå utestenges betyr at Oljefondet ikke kan investere i disse igjen en gang i fremtiden, i motsetning til når aksjene bare selges. Erfaringsmessig vil også utestengelsene følges opp av en rekke andre investeringsfond verden over, siden tilrådningene er offentlige.

Treghet i systemet

Regnskogfondet har i en årrekke jobbet for at Oljefondet tar avskoging på alvor og trekker seg ut av regnskogsverstinger. Dette har blant annet ført til at Norges Bank nå stiller krav om redusert avskoging i de selskapene hvor Oljefondet er en investor. Det er derfor gledelig at Oljefondet tar et oppgjør med selskaper som WTK og Ta Ann, men samtidig viser dagens nyhet en alvorlig treghet i systemet.

- Finansdepartementet har brukt over ett år på å vurdere tilrådningene fra Etikkrådet, til tross for at dette er soleklare saker som kunne ha blitt fulgt opp med det samme. Det er et stort problem at Finansdepartementet bruker stadig mer tid på å behandle Etikkrådets tilrådninger, både fordi tilrådningene blir utdatert og fordi skadevirkningene kan bli større jo lenger tid som går. Vi håper den nye finansministeren vil vise seg mer handlekraftig, sier Olsen.

Arter kan gå tapt

Årsaken til at selskapene nå utestenges av Oljefondet er faren for store miljøødeleggelser og tap av biologisk mangfold. Det malaysiske selskapet Ta Ann har flere hogstkonsesjoner i Sarawak, Malaysia, som skal gjøres om til akasie- og oljepalmeplantasjer. Disse konsesjonene overlapper med et av de mest artsrike områdene i verden og hogst vil få alvorlige og irreversible konsekvenser for regnskogen, heter det i begrunnelsen fra Etikkrådet. Også det malaysiske skogselskapet WTK utelukkes for sin virksomhet i Sarawak, som utgjør en alvorlig trussel mot blant annet den utrydningstruede orangutangen.

- Palmeolje- og treplantasjer er den viktigste årsaken til at regnskogen i Sørøst-Asia raseres. I Malaysia er situasjonen spesielt kritisk. Ny forskning viser at 80 prosent av regnskogen på Malaysias Borneo er helt eller delvis ødelagt av hogst av hogst og plantasjer. Det er en tragedie, for denne regnskogen inneholder en fantastisk artsrikdom som er i ferd med å gå tapt, sier Regnskogfondets Vemund Olsen.

Etterlyser en beslutning om Repsol

Det er fortsatt mange tilrådninger som er til behandling i Finansdepartementet. Noen av dem har vært der lenge. Ett av dem gjelder det spanske oljeselskapet Repsol, som Regnskogfondet anmeldte til Etikkrådet så langt tilbake som i 2007. Selskapet driver oljeleting i et område av Perus regnskog hvor det bor ukontaktede indianere.

- Ifølge våre kilder leverte Etikkrådet en tilrådning om utestengelse av Repsol for over to år siden. Det er uforståelig at Finansdepartementet ennå ikke har fattet en beslutning i saken. Repsols aktiviteter kan føre til at de ekstremt sårbare indianergruppene utryddes, og en utestengelse ville sendt et sterkt signal til Repsol og Peru om at dette ikke kan tåles, sier Olsen.

Les flere nyheter om Oljefondet