Soyastans forlenges i Brasil

Selskaper forlenger løftet om ikke å hogge ned regnskog for å produsere soya i Brasil. Regnskogfondet mener det er på tide at selskapene også slutter å avskoge i resten av Amazonas.

Soyadyrking var en av de største truslene mot regnskogen i det sørlige Amazonas, helt fram til 2006 da en rekke store aktører forpliktet seg til å slutte å kjøpe soya fra bønder som bidro til avskoging. Soyamoratoriet har siden den gang blitt fornyet på årlig basis og har fått sin del av æren for at avskogingen i Brasil har gått ned. Nylig ble moratoriet fornyet. Nytt av året er at soyaforbudet vil gjelde helt fram til et nytt regelverk, eller andre, mer permanente avtaler, er på plass.

Hjelp oss å stanse soyaindustriens rasering av regnskogen

- Soyamoratoriet har vært svært viktig for å få avskoginga i brasiliansk Amazonas til å gå ned, og det er gode nyheter at det videreføres, men etter ti år er det på tide at selskapene går lenger, sier Anne Leifsdatter Grønlund i Regnskogfondet.

Totalt dekker moratoriet rundt fire millioner kvadratkilometer av Amazonas, et område som er mer enn ti ganger så stort som Norges landareal.

Må skjerpe kravene

Samtidig som avskogingen som følge av soyaproduksjon har blitt sterkt redusert i brasiliansk Amazonas, har det vært et økende press fra landbrukssektoren i andre deler av Amazonas.

Derfor ønsker nå Regnskogfondet å ta ambisjonene bak dagens soyamoratorium et steg videre, ved at det ikke bare stilles strenge krav til soya som dyrkes i brasiliansk Amazonas, men til all soya – også utenfor Brasil.

- Det hjelper ikke å innføre forbud i ett Amazonasland, for så å fortsette raseringen av regnskogen i et annet. Skogen i både Bolivia og Paraguay er under stort press som følge av etterspørselen av soya, sier Grønlund.

Bør utvides til andre industrier

I tillegg til at soyaforbudet utvides til å gjelde hele Amazonas og andre utsatte økosystemer, etterlyser Regnskogfondet at de samme selskapene som ikke kjøper avskogingssoya, heller ikke skal kjøpe andre produkter som har forårsaket avskoging. Mye tyder på at de samme bøndene som selger såkalt avskogingsfri soya bruker nylig avskogede områder til å dyrke andre avlinger eller drive med kveg.

- Vi må få på plass en felles standard som gjelder for alle landbruksvarer, og ikke bare for soya. Å ta vare på regnskogen er viktig på tvers av sektorer og land, sier Grønlund.

Kontakt

Anne Leifsdatter Grønlund

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder (i permisjon)
(+47) 906 16 244
anne@rainforest.no