Slik bidrar bilindustrien til avskoging i Amazonas

En ny rapport fra Regnskogfondet avslører at store europeiske bilprodusenter høyst sannsynlig bidrar til massiv avskoging av regnskogen i Amazonas.  

To menn behandler lær i fabrikk.

Store kveghuder behandles på et garveri i Xinguara, en kommune i delstaten Pará. Lær fra storfe har en av de mest komplekse forsyningskjedene på det globale varemarkedet. Foto: Regnskogfondet/Victor Moriyama

For første gang har avskogingsrisikoen knyttet til den europeiske bilindustrien blitt kartlagt.

Rapporten viser at Volkswagen Group, BMW Group, Daimler, PSA Groupe* og Groupe Renault løper en høy risiko for å bidra til avskoging av regnskogen i Amazonas gjennom å kjøpe skinn fra store kunder av brasilianske selskaper som er knyttet til storstilt avskoging.

– Europeiske bilmerker som bruker brasiliansk lær stimulerer avskoging av regnskogen i Amazonas, sier Anne Leifsdatter Grønlund, rådgiver i nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Selv om brasiliansk lær har høy avskogingsrisiko, kjenner vi ikke til at noen av de store bilprodusentene har tilstrekkelige retningslinjer for å unngå at avskogingslær kommer inn i leverandørkjeden.

– Åpenhet og sporbarhet er tilnærmet ikke-eksisterende i leverandørkjedene for skinn. Når man kjøper skinn fra de største brasilianske skinnleverandørene, er det stor sannsynlighet for at man kjøper skinn fra kyr som har beitet på avskoget mark. Foreløpig har vi ikke sett bevis på at skinnet de kjøper inn er avskogingsfritt, sier Grønlund.

Store mengder lær går til bilindustrien

Avskogingen i Brasil har eskalert de siste to årene og nådde i fjor høyeste nivå på 12 år, med over 11.000 km² regnskog ødelagt. Kvegdrift er den største årsaken til avskoging i brasiliansk Amazonas. Brasil har flest kveg i verden, og 80 prosent av skinnet eksporteres, hvorav nesten halvparten brukes i bilindustrien.

Rapporten analyserer avskogingsdata for 2019 og 2020 i innkjøpssonene til slakterier og garverier i Brasil . Tallene viser at mer enn 11.000 km² regnskog er nylig avskoget (2019 og 2020) i disse innkjøpssonene. Slakteriene og garveriene som kjøper i disse avskogingsområdene foredler læret videre før mesteparten av dette går ut av landet.

Rapporten viser videre hvordan de store internasjonale skinnprodusentene med tyngdepunkt i Italia importerer lær fra Brasil som de igjen selger videre til europeisk og internasjonal bilindustri. Summen av kundeforbindelser tyder på at de fem største europeiske bilprodusentene med stor sannsynlighet bruker skinn som kommer fra minst en av Brasils tre største kjøttprodusenter, JBS, Marfrig og Minerva, som ifølge rapporten er knyttet til massiv avskoging gjennom sine direkte og indirekte leverandører av storfe.

De fem største europeiske bilprodusentene er eksponert for minimum 11.000 km² nylig avskoging gjennom JBS Couros.

Det er stor sannsynlighet for at bilprodusentene bruker skinn som kommer fra minst en av Brasils tre største kjøttprodusenter, JBS, Marfrig og Minerva, som ifølge rapporten er knyttet til massiv avskoging gjennom sine direkte og indirekte leverandører av storfe.

Rapporten dokumenterer også bevis for «grønnvasking» av kveg. Det vil si at kyr beiter på ulovlig, avskoget mark, før de blir flyttet og solgt fra gårder med lovlig beitemark, for å omgå miljølovgivningen.

Krever at selskaper tar ansvar

I tillegg til avskoging, dokumenterer rapporten landran og brudd på menneskerettigheter i utvalgte leverandørkjeder. Småbønder i nærheten av store storfegårder forteller om at de har blitt beskutt og at hjemmene deres har blitt brent til grunnen.

– Å spille på uvitenhet er ingen unnskyldning. Bilprodusentene er ansvarlige for produktene de selger i et europeisk millionmarked. Alle selskaper som bruker brasiliansk skinn må på plass systemer for sporbarhet fra ferdig produkt og helt tilbake til kuas fødegård, sier Grønlund og legger til:

– Leverandører med direkte eller indirekte avskoging eller menneskerettighetsbrudd i sine forsyningskjeder må utelukkes.

Regnskogfondet oppfordrer også europeiske beslutningstakere til å forby avskogingsprodukter det europeiske markedet.

– EU har lovet å iverksette tiltak for å redde de siste gjenværende regnskogene. Rapporten vår dokumenterer behovet for ny lovgivning for å stoppe avskogingsprodukter fra å komme inn på det europeiske markedet. Vi har ingen tid å miste, sier Grønlund.

Last ned hele rapporten "Driving deforestation" her

* PSA Groupe fusjonerte nylig med FCA Group. Det nye selskapet heter Stellantis. Det er PSA Group som studeres i denne rapporten.

Kontakt

Anne Leifsdatter Grønlund

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder (i permisjon)
(+47) 906 16 244
anne@rainforest.no