Seier for isolerte urfolk og regnskog i Peru

Peruanske myndigheter har vedtatt å opprette et stort verneområde for minst tre urfolksgrupper som lever i isolasjon. Området består av over 5000 km2 urørt regnskog.

REGNSKOG: Regnskogen i Sierra del Divisor, Peru. Foto: Diego Perez/El Taller

Av Chris Lyngaas.

Det nye verneområdet i Sierra del Divisor Occidental i Peru er større enn gamle Akershus fylke. Nå gjernstår bare de siste formalitetene før opprettelsen blir en realitet.

Urfolksgruppene, som lever isolert fra omverden dypt inne i denne delen av den peruanske regnskogen, vil nå bli beskyttet mot inntrengere som ødelegger regnskog og utsetter urfolk for sykdom de ikke har motstandsdyktighet mot.

— Regnskogfondet har jobbet tett sammen med lokale urfolksorganisasjoner for å få opprettet dette verneområdet i over 17 år. Nå har disse sårbare urfolksgruppene fått den beskyttelsen de trenger. Vi er både rørt og glade i dag, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Arbeidet med å få opprettet verneområdet i Sierra del Divisor Occidental startet opp i 2005, da eksistensen til disse isolerte urfolksgruppene i området først ble dokumentert.

Det nye verneområdet vil grense til to allerede etablerte verneområder som Regnskogfondet og våre urfolkspartnere bidro til opprettelsen av, slik at de isolerte urfolksgruppene i området nå vil ha et sammenhengende regnskogområde på 20.000 km2 som forblir urørt. Det er et område over dobbelt så stort som Rogaland fylke.

— Nå gjenstår anerkjennelse av to områder til, og kampen fortsetter, sier Tørris Jæger.

Det er fortsatt et stort press mot disse områdene, fra hogst og narkotikatrafikk til infrastrukturprosjekter og utvinningskonsesjoner for olje-, gass- og gruvedrift.

Kart over verneområder for isolerte urfolk i Peru

Oransje viser eksisterende områder og gult viser områder som enda ikke har fått vern. Sierra del Divisor Occidental går nå fra gult til oransje.

Ines Luna Maira

Leder, Peru-og-Colombia-programmet
(+47) 452 48 654
ines@rainforest.no

Redd regnskogen og vern om urfolks rettigheter