Historisk seier for urfolk i Brasil

Torsdag 21. september avgjorde brasiliansk høyesterett at den såkalte Marco Temporal, som begrenser urfolks rettigheter til sine territorier, er grunnlovsstridig.

FEIRER: Urfolk feirer den historiske dommen utenfor høyesterett i hovedstaden Brasilia. Foto: Ton Molina/NurPhoto/Shutterstock

Av Kristin Rødland Buick.


— Dette er en veldig viktig seier som vil få store konsekvenser, både for urfolk og for regnskog i Brasil, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Kjennelsen i høyesterett i Brasil er et resultat av mange års kamp mot krefter som ønsker å uthule rettighetene til urfolk og beskyttelsen av deres landområder.

Vedtaket i Høyesterett i Brasil i går kunngjorde at lovtolkningen som omtales som «Marco Temporal» bryter med grunnloven.

Marco Temporal betyr tidsramme og er en juridisk teori som sier at urfolkene ikke har rett til sine territorier hvis ikke de kan bevise at de okkuperte landet i 1988 da grunnloven ble vedtatt. Dette har forrige regjeringen brukt for å undergrave urfolksrettigheten til land og førte til massiv invasjon av urfolksterritorier og konflikter.

Mange urfolkssamfunn ble tvangsflyttet fra sine forfedres landområder før denne datoen, ofte på grunn av veibygging, avskoging, konflikter eller regjeringens politikk. Teorien tar ikke hensyn til dette. Under den brutale epoken med militærdiktatur i Brasil (1964-1985) ble flere tusen urfolk drept i konflikter eller som følge av invasjoner og kontakt med omverdenen.

Tørris Jæger advarer samtidig om at dette ikke stopper tilsvarende trusler fra den politiske prosessen i den brasilianske nasjonalforsamlingen.

— Selv om forsamlingen ikke kan innføre begrensninger i landrettigheter slik det ble foreslått i Marco Temporal på grunn av denne dommen, ligger det andre lovforslag til behandling som truer regnskog og urfolks rettigheter, avslutter Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Ellen Hestnes Ribeiro

Leder, Brasil-programmet
(+47) 402 81 386
ellenhr@rainforest.no

Redd regnskogen og vern om urfolks rettigheter