Jubler over voldsom reduksjon i bruken av palmeoljediesel

Bruken av palmeoljediesel i norsk veitrafikk stuper. -En gledens dag, sier Regnskogfondet.

Regnskogfondet jubler over kraftig reduksjon i salg av palmeoljebasert diesel.

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at det nesten er slutt på bruken av biodrivstoff laget av palmeolje på norske veier.

- Nå ser det endelig ut til at vi er kvitt palmeoljeproblemet i norsk veitrafikk. Den kraftige reduksjonen i bruken av palmeoljediesel viser at det nytter å jobbe for endring, og dette er en gledens dag, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

I 2020 ble 2 millioner liter palmeoljediesel brukt i norsk veitrafikk. Dette er en nedgang på over 98%, fra 118 milloner liter i 2019. Bruken var aller høyest i 2017, da 317 millioner liter palmeoljediesel ble brukt.

Bruken av soyabasert diesel var også lav, ned fra 3 prosent i 2019 til 1,7 prosent i 2020.

Palmeolje fremstilles av frukten fra oljepalmen.

Palmeoljeproblemet

- Biodrivstoff i veitrafikk har de siste årene vært et av Norges mest betydelige bidrag til regnskogsødeleggelse. Nå som det problemet kan være løst, er det viktig å sikre at bruken av palmeolje og soya strupes også i markedene for anleggsdiesel, skipsfart og fyringsolje, sier Ranum.

På trappene nå er omsetningskrav for anlegg og skipsfart. Et annet marked for biodrivstoff av palmeolje er fyringsolje.

I Norge har bruken av biodrivstoff økt kraftig de siste årene som følge av et nødvendig skifte fra fossilt til miljøvennlige drivstoff i transportsektoren.

De mest sentrale virkemidlene for å fremme biodrivstoff har vært omsetningskrav og avgiftsfritak for biodrivstoff til veitrafikk. Fordi det ikke ble lagt begrensning på råstoff i utgangspunktet, ble den billige palmeoljen raskt en vesentlig del av biodrivstoffet brukt i Norge.

Produksjon av palmeolje er en av hovedårsakene til at regnskogen i Indonesia ødelegges.

Palmeolje og soya gjør biodrivstoff til klimaversting

Bruk av palmeolje som biodrivstoff fører til mer avskoging og enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel.

I tillegg er soya et råstoff som i økende grad brukes til biodrivstoff. Økt etterspørsel etter soya fører til omfattende avskoging i Sør-Amerika. 

Sverige forbyr palmeoljediesel

Norge er ikke alene om å jobbe mot bruk av biodrivstoff som ødelegger regnskog.

I EU og flere EU-land pågår det prosesser for å begrense bruken av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

Nylig foreslo også den svenske regjeringen å sette stopper for bruken av palmeoljediesel i Sverige, og tilsvarende regelendringer er kommet på plass i blant annet Frankrike og Belgia.
Redd regnskogen