Peru erklærer miljømessig unntakstilstand i Amazonas

Argentinske Pluspetrol er beordret til å rydde opp i et omfattende oljesøl som har forurenset indianeres drikkevann i årevis.

Oljesøl på stammen til regnskogstrær
Slik kan oljeforurensning i regnskogen se ut. Bildet er tatt i Peru i 2010.

Det var i forrige uke den peruanske regjeringen erklærte 90 dagers miljømessig unntakstilstand i den nordlige regionen Loreto. Den har i årevis vært gjenstand for omfattende forurensning fra landets mest produktive oljefelt, skriver Washington Post.

Avgjørelsen blir oppfattet som en viktig seier av indianerorganisasjoner som har kjempet en årelang kamp for å rette oppmerksomhet mot forurensningen og myndighetenes manglende vilje til å iverksette tiltak.

Krever umiddelbare tiltak

Ifølge erklæringen, som beordrer umiddelbare tiltak for å redusere forgiftningsrisikoen for den lokale befolkningen, består forurensningen av høye nivåer av bly, barium og krom, i tillegg til petroleumsbaserte forbindelser.

Det argentinske oljeselskapet Pluspetrol, som i 12 år har operert oljefeltet, er pålagt å renske opp giften. Vedtaket er en oppfølging av en bot på 64 millioner kroner som Pluspetrol ble ilagt i januar.

Tror regjeringen tvinges til handling

Peru hadde inntil 2008 ikke noe miljøverndepartement, og gruve- og energidepartementet har fortsatt ansvar for å godkjenne konsekvensutredninger for utvinningsindustrien – en industri som ved Pluspetrol var ansvarlig for 78 oljeutslipp bare i Loreto-regionen i perioden 2006-2010.

Urfolkslederen Aurelio Chino Dahua har gått i bresjen for å kreve at peruanske myndigheter slår krisealarm over forurensningen i de fire berørte elvene.

- Vi drikker fremdeles forurenset vann hver dag. Nå som regjeringen har erklært en nødsituasjon tror vi de blir tvunget til å bry seg om oss og dermed løse problemet raskere, sier Chino Dahua til miljøorganisasjonen Alianza Arkana.

Indianerne tar vannprøver selv

Regnskogfondet har siden 2007 støttet indianerorganisasjoner som har utført målinger av forurensningen i Loreto. Dette har i skjedd i form av vannprøver av elvene, som igjen er blitt samlet i rapporter.

Disse rapportene ble presentert for kongressmedlemmer som sommeren 2012 reiste til Loreto for å undersøke påstandene. Befaringen førte til at det ble nedsatt en statlig kommisjon og at det ble opprettet en sak mot Pluspetrol.

Les flere nyheter om Amazonas