Orkla blir helt avskogingsfri

Orkla lover at ingen av deres produkter skal bidra til å ødelegge regnskogen. De siste åra har en rekke selskaper vedtatt å stanse eller redusere bruken av regnskogsødeleggende palmeolje, men Orkla går nå enda lenger enn konkurrentene.

VIL STOPPE HOGSTEN: Orkla har lansert en ny strategi for null avskoging, som forhåpentligvis vil gjøre hogstfelt som dette til et mer sjeldent syn.

En ny policy slår fast at ingen av råvarene Orkla bruker skal bidra til avskoging, noe som også omfatter soya, kakao, papp og papir. Dette kom fram da Orkla 11.november la fram sin nye strategi for null avskoging. Der slår selskapet fast at Orkla «ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig naturskog, og vil jobbe systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til avskoging». De nye retningslinjene omfatter alle Orklas produkter, i tillegg til emballasjen.

Ingen råvarer som ødelegger regnskogen

Allerede i fjor lanserte selskapet sine forpliktelser om sporbar og bærekraftig palmeolje innen 2017. Nå går Orkla altså enda ett skritt lenger, og blir det første norske selskapet som innfører en null-avskogingspolicy for alle råvarer og produkter.

– Det er svært bra at Orkla styrker sitt arbeid for å bevare regnskogen, og får på plass retningslinjer som omfatter hele selskapets virksomhet og alle produkter. Vi trenger selskaper som går foran og sier at de kun kjøper råvarer som ikke bidrar til avskoging, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Forpliktelsen om null avskoging innebærer at Orkla vil kreve at alle viktige jordbruksråvarer som de kjøper ikke skal ha bidratt til å ødelegge regnskogen. Det stilles også krav til at rettighetene til urfolk og lokalsamfunn skal respekteres. Selskapet krever også at all kjøp av emballasje og andre materialer basert på trevirke ikke skal komme fra tropisk regnskog eller annen verneverdig skog. Kravene må innfris av alle leverandører innen 2020, og for leverandører av palmeolje innen 2017.

– Orkla har allerede gjort mye for å unngå regnskogsødeleggende palmeolje. Vi trodde derfor at Orkla ville ha mer ambisiøse tidsfrister for gjennomføringen av policyen. Nå kan det fortsatt gå fem år før selskapet er avskogingsfritt, sier Løvold.

Bør ikke vente til 2020

Nå oppfordrer Regnskogfondet Orkla til å oppfylle målene før tidsfristen på fem år, for å sikre at norske forbrukere ikke bidrar til å ødelegge regnskogen.

– Det er ingen grunn til å la avskogingen fortsette til 2020, når internasjonale leverandører sier de skal klare å levere avskogingsfrie råvarer allerede nå eller neste år, sier Løvold i Regnskogfondet.

Les også: Hva du kan gjøre

Etterspørselen etter forbruksvarer som palmeolje, soya og tropisk tømmer er en viktig årsak til at regnskogen raseres i hurtig tempo. Dersom man skal få redusert avskogingen er det viktig at næringslivet stiller strenge krav til verdikjeden, og gir forbrukerne muligheten til å handle miljøbevisst. Regnskogfondet er derfor glad for at et av landets største selskaper styrker arbeidet for å redde regnskogen.

Støtt oss i kampen mot avskoging!

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no