Orkla lover null avskoging

Orkla lover at deres egne produkter ikke skal bidra til regnskogsødeleggelse. Innen 2017 skal palmeoljen konsernet bruker både være sporbar og produsert bærekraftig.

Mange nedhogde trær og ødeleggelse

I sin nye strategi på palmeolje sier Orkla at de vil slutte å bidra til avskoging. Bildet viser regnskog som er hugget for å etablere palmeoljeplantasje i Indonesia.

Dette kom fram da Orkla 19. mars la fram sin nye strategi for bruk av palmeolje.

- Det er bra at Orkla, som et av Norges første selskaper, nå får en strategi på palmeolje, sier Ane Schjolden, fagansvarlig for palmeolje i Regnskogfondet. – De har hørt på våre anbefalinger om å se både på reduksjon og sporbarhet, selv om vi hadde forventet å se mer konkrete målsetninger for å redusere palmeoljebruken.

Konsernet sier i en pressemelding at de ønsker å bytte ut palmeolje «der det er mulig», og viser til at en del av selskapene i Orkla-gruppen allerede har fjernet palmeoljen fra en del produkter. Samtidig har Orklas konserndirektør ved sin tiltredelse tidligere i år i følge DN sagt at Orkla skal kutte all bruk av palmeolje. I strategien står det at Orkla skal bruke inneværende år på å gjøre en vurdering av hvor de kan erstatte palmeoljen.

-Vi ser derfor fram til at Orkla neste år legger fram mer konkrete planer for reduksjon av palmeoljebruken, sier Schjolden.

Regnskogfondet mener reduksjon av forbruket av palmeolje må til. Etterspørselen etter palmeolje er fordoblet de siste 10 årene og er spådd å øke tilsvarende fram til 2020. Dette fører til at palmeoljeplantasjene vokser voldsomt, og at regnskog hugges ned for å få plass til dem. Selv om flere og flere produsenter nå begynner å etterspørre sporbar og bærekraftig palmeolje, vil dette ikke redusere det totale presset på regnskogen.

Videre sier Orkla i sin pressemelding at for de produktene der de finner det umulig å erstatte palmeolje, skal de kun kjøpe bærekraftig palmeolje, som de definerer ut fra tre kriterier: ikke bidratt til avskoging, ikke dyrket på karbonrik torvmyr, samt at produksjonen ikke innebærer brudd på menneskerettighetene.

- Regnskogfondet er glad for at Orkla, som fortsatt er en relativt stor konsument av palmeolje, vil stille krav til palmeoljeleverandørene sine, sier Schjolden. For å kunne vurdere om produksjonen er bærekraftig må palmeoljen kunne spores tilbake til plantasje. Dette er nærmest umulig i dag, men Orkla har satt konkrete mål om full sporbarhet innen 2015 og utfordrer dermed leverandørene til å få fart på systemer for sporbarhet.

– I tillegg vil det bli krevende å vurdere bærekraftigheten på produksjonen, siden sertifiseringsordningene som finnes på palmeolje i dag ikke er gode nok, sier Schjolden. Regnskogfondet ser fram til en videre dialog med Orkla om dette.

Les flere nyheter om trusler

Kontakt

Ane Schjolden

Seniorrådgiver, politikk
(+47) 478 34 540
ane@rainforest.no