Oljefondet har 161 mrd i regnskogsødeleggende industri

Stor risiko for at regnskogsrasering blir finansiert av norske pensjonspenger, advarer Regnskogfondet.

Regnskogfondet mener det er bekymringsfullt at Oljefondet har økt investeringene i gruveselskaper med 34 prosent. Bildet er fra Ramu Nickel-prosjektet på Papua Ny-Guinea. Oljefondet har investert i Metallurgical Corp of China, som er en av eierne av prosjektet.

Tirsdag 27. februar kunne Oljefondet legge fram tidenes beste avkastningstall: Fondet vokste med hele 1028 milliarder kroner i 2017. Dette tilsvarer 13,7 prosent av Oljefondets verdi.

Men Regnskogfondet advarer om at 161 milliarder kroner er investert i bransjer hvor det er høy risiko for regnskogsødeleggelse. Denne summen er dobbelt så høy som de 82 milliardene Regnskogfondet identifiserte da vi i 2012 ga ut en mye omtalt rapport om Oljefondets investeringer i kjente avskogingsbransjer som blant andre palmeolje, soya og kjøtt.

– Oljefondet er tungt inne i bransjer hvor regnskogsødeleggelse og overgrep mot urfolks menneskerettigheter er utbredt. Dette er dårlige nyheter for mennesker og miljø, og det er en risikabel måte å forvalte felleskapets penger, sier seniorrådgiver Vemund Olsen i Regnskogfondet.

Regnskogsødeleggelse er dårlig butikk

Siden Oljefondet også er investert i næringer som er avhengig av regnskogens økosystemtjenester, som nedbør, rent vann og flomvern, mener Olsen at Oljefondet totalt sett taper penger på regnskogsødeleggelse.

– Skogbrannene som palmeoljeindustrien forårsaket i Indonesia i 2015 kostet minst 16 milliarder dollar, i følge Verdensbanken. Avkastningen fra selskaper som ødelegger regnskog er langt mindre enn de økonomiske tapene som påføres andre deler av økonomien.

Oljefondet er klar over denne risikoen og har som mål å ikke plassere penger i selskaper som ødelegger regnskogen. Derfor har fondet trukket seg ut av 58 selskaper de siste årene. Fondet forsøker også å drive aktivt eierskap, altså påvirke selskapene til å stanse regnskogsødeleggelsen.

– Oljefondets forvaltere har de siste årene blitt stadig flinkere til å håndtere avskogingsrisiko. Men beholdningslisten viser at det er mye arbeid som gjenstår, sier Olsen.

Risikabelt å gå tyngre inn i gruveindustrien

Han mener det er urovekkende at Oljefondet har økt investeringene i gruvesektoren med 34 prosent. Mange av disse selskapene er til stede i Amazonas, hvor gruvedrift er en av de viktigste årsakene til avskoging og brudd på urfolks rettigheter.

Gruvedrift kan stå for hele 10 prosent av avskogingen i brasiliansk Amazonas og ifølge The Guardian ble 36 gruvemotstandere drept i 2017.

– Det er spesielt bekymringsfullt at investeringene i gruveselskaper i regnskogen har økt med over 30 prosent, når vi vet at denne bransjen kjennetegnes av miljøødeleggelser, vold og korrupsjon, sier Olsen.

Les mer: Oljefondets årsrapport 2017