Økt bruk av palmeoljedrivstoff vil gi avskogingseksplosjon

Et helt Danmark med regnskog kan bli ofret dersom palmeolje forblir en stor del av verdens biodrivstoffsatsing. En ny rapport fra Regnskogfondet slår alarm om drivstoffet som skal redde klimaet vårt.

Nærbilde av en biodieselpumpe som fyller biodrivstoff på en bil.

Palmeolje er uegnet som drivstoff for biler, mener Regnskogfondet.

Rapporten «Driving deforestation» viser hvordan satsingen på biodrivstoff i de viktigste markedene i verden vil gi en skyhøy etterspørsel etter palmeolje.

Rapporten er skrevet av dr. Chris Malins, en av verdens ledende eksperter på biodrivstoff, og analyserer satsingen på biodrivstoff i sentrale markeder som EU, USA, Kina, Indonesia og luftfartsindustrien, samt Norge.

Rapporten viser at dersom de nåværende og foreslåtte målene for fremtidig forbruk av biodrivstoff skal gjennomføres uten at palmeoljebruken reguleres, kan etterspørselen etter palmeolje til biodrivstoff i 2030 være mer enn seks ganger høyere enn i dag – totalt opptil 67 millioner tonn. Det er mer enn hele den nåværende globale produksjon av palmeolje.

– Palmeolje er uegnet som drivstoff for biler. Det fører til avskoging og økte klimagassutslipp, og er en sosial og miljømessig katastrofe. Myndigheter i hele verden, inkludert Norge, må umiddelbart sette i gang tiltak for å fase ut biodrivstoff basert på palmeolje, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

45 000 km2 skog kan bli hogd ned

Palmeoljebasert biodrivstoff kan vise seg å bli nådestøtet for regnskogen i Sørøst-Asia. I rapportens mest dramatiske scenario innebærer den økte etterspørselen etter palmeolje til drivstoff at 45 000 km2 regnskog og torvmyr vil bli ødelagt. Det er et område større enn Danmark.

I tillegg til den åpenbare katastrofen dette vil være for biologisk mangfold, urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn, kan 7 milliarder tonn CO2 bli sluppet ut de neste to tiårene som følge av avskoging og ødeleggelse av torvmyr. Dette er mer enn USAs samlede årlige klimagassutslipp.

– Palmeoljeindustrien i Sørøst-Asia er en av de viktigste årsakene til avskoging og ødeleggelse av torvmyr. Den sterke satsingen på biodrivstoff fører til en stadig økende etterspørsel etter palmeolje. Dette fører til økte klimagassutslipp – stikk i strid med den egentlige intensjonen til biodrivstoffsatsingen, sier dr. Chris Malins i Cerulogy, forfatter av rapporten.

Skal stanse avskogingen innen 2020

FNs bærekraftsmål sier at avskogingen må stanses innen 2020 og at den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader.

– Fortsatt bruk av palmeoljebasert drivstoff gjør det vanskeligere å nå målene om avskogingsstans og begrenset oppvarming. Et viktig tiltak for norske myndigheter er å endre avgiftspolitikken som gjør at palmeoljedrivstoff i dag er billigere enn fossil diesel, selv om det er enda verre for miljøet, sier Ranum.