Verdensledere lover full stopp i avskoging og trapper opp støtten til urfolk

Gode nyheter fra Glasgow: Ledere fra over 100 land lover at all avskoging skal stanses innen 2030. I tillegg skal støtten til urfolk trappes kraftig opp. Nå gjelder det å omsette planene til handling.

Foto: Araquem Alcantara

Årets klimatoppmøte i Glasgow var knapt kommet i gang før myndigheter fra en rekke land annonserte en samstemt ambisjon om at avskogingen av regnskogen skal være stanset innen 2030.

Til det formålet skal det legges 19 milliarder dollar på bordet fram mot 2025, i form av både offentlig støtte og private investeringer. Norge, Storbritannia og Tyskland er blant de fremste bidragsyterne.

Aldri før har det blitt lagt mye penger bordet til skogbevaring, og løftet kommer når regnskogen trenger det som mest. Med disse nye forpliktelsene håper vi å se at både myndigheter og selskaper iverksetter nødvendige tiltak og politiske endringer for å sikre at en av våre viktigste klimaløsninger, nemlig regnskogbevaring, kommer opp et nivå som virkelig monner, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet

Til sammen har over 100 land sluttet seg til planen, som har fått tittelen "The Global Forest Finance Pledge».

Med store penger åpner det seg nye muligheter for regnskogbevaring, men det medfølger også større ansvar for å sikre resultater. Støtten bør utløses først når regnskogland kan vise at substansielle tiltak for å redusere avskoging er iverksatt, og at disse tiltakene skjer med respekt for rettighetene til urfolk og lokalsamfunn i skogen, sier Jæger, og legger til: Nå har landene som forvalter de siste regnskogområdene i verden en mulighet til å vise at de er villige til å trappe opp innsatsen og gjøre det som trengs for å stanse avskoging.

Stor økning i støtte til urfolk

I en annen erklæring, annonsert samme dag, forplikter et knippe land og filantropiske stiftelser seg til å bidra med 1,7 milliarder dollar i støtte til skogbevaring utført av urfolk og lokalsamfunn.

– Vi berømmer landene og private stiftelser for å øremerke støtte til urfolk og lokalsamfunn, og for å love mer direkte støtte. Vi håper dette løftet vil oppmuntre alle givere til å øke sitt engasjement for urfolk og lokalsamfunn ettersom de har vist seg å være skogens beste voktere, sier Jæger.

For Regnskogfondet er en storstilt og fokusert satsing på urfolkforvaltning et velkomment taktskifte i den globale klimakampen. I rapporten Falling Short kom det nemlig fram at støtten til urfolk og lokalsamfunns skogforvaltning i dag bare utgjør 270 millioner dollar årlig, og at det meste av finansieringen aldri når lokalsamfunnene. Dette til tross for at det er bevist at tropiske regnskoger er best beskyttet når urfolksamfunn som bor i skogene har fått annerkjennelse for sine landrettigheter og at disse rettighetene respekteres av omverdenen.

Skogbevaring som utføres av urfolk representerer en tjeneste verdt milliarder hvert år. Og de har gjort dette praktisk talt gratis. Det er godt å se at urfolks skogforvaltning ikke lenger tas for gitt, sier Tørris Jæger.

Slik kan urfolk redde regnskogen

Regnskogfondet har sammen med et bredt nettverk av partnerorganisasjoner jobbet med å utvikle kostnadseffektive og skalerbare tilnærminger til skogvern basert urfolks forvaltningspraksis. Våre tall viser at disse programmene kan beskytte 1,5 millioner kvadratkilometer, omtrent 15 prosent av de gjenværende regnskogene. Du kan lese mer om det her.

Bli med og redd regnskogen

Kontakt

Tørris Jæger

Generalsekretær
(+47) 476 55 132
toerris@rainforest.no