Forskere mistenker at massedød av amazonasdelfiner skyldes ekstrem hete og tørke

Over 120 amazonasdelfiner ble funnet døde under omstendigheter som forskere mistenker skyldes ekstrem hete og tørke. Samtidig viser en fersk studie at klimaendringene er hoveddriveren bak ekstremværet som har vært i Sør-Amerika.

TRUET: Amazonasdelfinen er sterkt truet fra før. Nå mistenker forskere at ekstremvær truer delfinene. Foto. Araquem Alcantara

Av Chris Lyngaas.

Delfinene ble funnet i en sideelv til Amazonas i slutten av september, melder nyhetsbyrået Reuters.

Den endelige årsaken til den tragiske massedøden er enda ikke klar, men forskere mistenker at lav vannstand kombinert med høye temperaturer har ført til vanntemperaturer som delfinene ikke tåler. Forskerne jobber nå med å utelukke andre årsaker.

Vanntemperatur på 39 °C

Vanntemperaturen i Tefé-elven i Brasil, der delfinene ble funnet, nådde 39 °C på det aktuelle tidspunktet, noe som er ti grader mer enn gjennomsnittstemperaturen på denne tiden av året.

Mange tusen fisk er også funnet døde på grunn av oksygenmangel i Amazonas etter hetebølgen og tørken som rammet det sentrale Sør-Amerika i august og september.

I den sørlige halvkulen er dette overgangen mellom vinter og vår. Likevel ble det regelmessig målt temperaturer på over 40 °C, og enkelte områder er rammet av ekstrem tørke.

Klimaendringer hoveddriveren bak ekstremværet

En fersk studie publisert av World Weather Attribution avslører nå at klimaendringene er hoveddriveren bak hetebølgen og ekstremvarmen. Bildet kompliseres av det pågående værfenomenet El Niño i Stillehavet, som bidrar til høyere temperaturer globalt, men forskerene bak studien er imidlertid klare i sine konklusjoner:

- Utviklingen av El Niño ville ha bidratt med noe varme, men uten klimaendringene ville slik intens varme nå på våren vært ekstremt usannsynlig, sier Lincoln Muniz Alves, forsker ved den brasilianske instituttet for romforskning, INPE.

Sterkt truet delfinart

Amazonasdelfinen, Inia geoffrensis, er en sterkt truet delfinart som kun finnes i elvene i Amazonasregnskogen. Den er ofte rosa i fargen og er en av svært få delfinarter som lever i ferskvann. Den reproduserer seg svært sakte, noe som gjør bestanden ekstra sårbar.

Profil: Amazonasdelfinen

Deler av Amazonas på vei mot et vippepunkt

Forskere advarer om at deler av Amazonas vil nå et vippepunkt der økosystemet kollapser som følge av klimakrisen, med økende temperaturer og mer tørke.

Ødeleggelse av regnskog bidrar til forverring av klimakrisen; C02'en som ligger lagret i trær og vekster slippes ut i atmosfæren under raseringene og bidrar til en varmere klode med mer ekstremvær. Med andre ord, en ond spiral.

VIPPEPUNKT: Deler av Amazonas er på vei mot et vippepunkt der vi risikerer kollaps i regnskogens økosystem. Foto: Araquem Alcantara

Katastrofalt for naturmangfold i regnskogen

Økende temperaturer, tørke og kollaps i regnskogens økosystem vil være katastrofalt for naturmangfoldet i Amazonas-regnskogen. Brasil ligger på topp på listen over land med rikest biologisk mangfold, og de aller fleste av dyre- og planteartene finnes i regnskogen.

Kilder: Reuters, Mongabay, Verdens naturvernunion (IUCN), Store Norske Leksikon, The Guardian

Redd hjemmet til regnskogens dyr og planter