Ny studie

Klimaendringer hoveddriveren bak ekstrem tørke og hete i Sør-Amerika

En ny studie viser at klimaendringer er hoveddriveren bak ekstremværet som har vært i Sør-Amerika. Ekstremværet rammer urfolk og kan være årsaken til massedød av over 120 amazonasdelfiner.

Foto: Araquem Alcantara

Av Chris Lyngaas.

I august og september ble millioner av mennesker i store deler av Brasil, Argentina, Bolivia og Paraguay rammet av temperaturer over 40 °C i overgangen mellom vinter og vår. Samtidig var nedbørsmengden flere steder en tredjedel av normalen.

Nå viser en fersk studie publisert av World Weather Attribution at klimaendringene er hoveddriveren bak ekstremværet.

Hundre ganger større sannsynlighet på grunn av klimaendringer

Sannsynligheten for ekstremværet vi nå har sett er hundre ganger større enn det den normalt ville vært på grunn av klimaendringene, sier forskerne bak studien.

Bildet kompliseres av det pågående værfenomenet El Niño i Stillehavet som bidrar til høyere temperaturer globalt, men forskerene bak studien er klare i sine konklusjoner:

- Utviklingen av El Niño ville ha bidratt med noe varme, men uten klimaendringene ville slik intens varme nå på våren vært ekstremt usannsynlig, sier Lincoln Muniz Alves, forsker ved det brasilianske instituttet for romforskning, INPE.

TRANSPORT: Elvene er viktige transportårer for urfolkslandsbyene i Amazonas. Nå tørker mange av elvene inn som følge av ekstremværet. Foto: Gaia

Urfolk hardt rammet

Urfolk i deler av Amazonas er hardt rammet av ekstremværet. De mangler nå vann, mat og medisiner etter at elvene som er livsviktige for transport til urfolkslandsbyene tørker inn.

Urfolkene ber nå den brasilianske regjeringen om å erklære en nødsituasjon.

- Vi ber regjeringen erklære en klima-nødsituasjon slik at umiddelbare tiltak kan settes inn mot trusselene urfolk utsettes for. Tørken og hetebølgen har drept mange fisk som urfolk lever av, og vannet i de gjørmete elvene i Amazonas er nå udrikkelig, sier paraplyorganisasjonen Apiam i en uttalelse.

Apiam representerer 63 urfolksgrupper i Amazonas.

- Elvene Rio Negro, Solimoes, Madeira, Jurua og Puru er i ferd med å tørke inn, og skogbranner ødelegger regnskogen i nye områder i nedre Amazonas, sier Apiam i uttalelsen.

Amazonasdelfin (Inia geoffrensis). Foto: Shutterstock

Hete og tørke mulig årsak til massedød av amazonasdelfiner

Amazonasdelfinene ble funnet i en sideelv til Amazonas i slutten av september, melder nyhetsbyrået Reuters.

Den endelige årsaken til den tragiske massedøden er enda ikke klar, men forskere mistenker at lav vannstand kombinert med høye temperaturer har ført til vanntemperaturer som delfinene ikke tåler. Forskerne jobber nå med å utelukke andre mulige årsaker til delfindøden.

Vanntemperaturen i Tefé-elven i Brasil, der delfinene ble funnet, nådde 39 °C på det aktuelle tidspunktet, noe som er ti grader mer enn gjennomsnittstemperaturen på denne tiden av året.

Mange tusen fisk er også funnet døde på grunn av oksygenmangel i Amazonas.

Sterkt truet delfinart

Amazonasdelfinen, Inia geoffrensis, er en sterkt truet delfinart som kun finnes i elvene i Amazonasregnskogen. Den er ofte rosa i fargen og er en av svært få delfinarter som lever i ferskvann. Den reproduserer seg svært sakte, noe som gjør bestanden ekstra sårbar.

Redd regnskogen