Ferske tall:

Avskogingsrekord i Amazonas i september

Aldri før har det forsvunnet så mye regnskog i Brasil i løpet av september måned.

Tabellen fra brasilianske myndigheter viser hvor katastrofal utviklingen har vært for Amazonas de siste årene. Illustrasjon: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Foto: Edmar Barros

1 445 kvadratkilometer. Det er størrelsen på området av Amazonas-regnskogen som forsvant bare i løpet av september. Det er ny rekord for avskoging i regnskogen løpet av september måned – noensinne.

– Dette er svært alvorlige tall. Vi har ingen skog å miste. Det er helt avgjørende at vi får snudd denne trenden raskt. Da må alle gode krefter til, også fra det internasjonale samfunnet, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Avskogingsrekorden dytter Amazonas-regnskogen enda nærmere et katastrofalt vippepunkt. En ny rapport fra RAISG og COICA slår fast at tjue prosent av Amazonas er ugjenkallelig tapt, mens ytterligere seks prosent er alvorlig forringet.

Forskere anslår at vippepunktet, der regnskogen starter en irreversibel prosess mot å bli savanne, ligger rundt 25-30 prosent. Vi er altså på overtid av overtiden når det gjelder å redde regnskogen – og med den, klimakampen – men i verdens største regnskog går det meste feil vei.

Det handler om politikk

Nyheten om avskogingsrekorden kom bare en snau uke etter at brasilianerne gikk til urnene for å velge ny president.

Presidentkandidat Lula da Silva fikk da størst andel av stemmene, men nådde ikke terskelen på 50 prosent for å vinne valget i første runde. Den siste valgomgangen vil derfor stå mellom Lula og Bolsonaro den 30. oktober.

Under president Bolsonaro økte avskogingen med 73 % som et resultat av hans miljøfiendtlige politikk og nedbygging av institusjoner som beskytter regnskogen og urfolk. Til sammenligning ble avskogingen redusert med 68% i løpet av Lulas forrige regjeringsperiode.

I tillegg har volden mot urfolk og miljøvernere økt dramatisk i Brasil og andre regnskogland de senere årene.

Regnskogfondet har i flere måneder gjentatt urbefolkningens advarsel om eskalering av vold mot dem og ulovlig aktivitet i områdene deres. Volden har nådd groteske nivåer, med flere og flere drap som rapporteres. Det er viktig at disse drapene etterforskes, overgripere straffeforfølges og at urfolk får den beskyttelsen de har krav på gjennom internasjonal rett.