Urfolksbevegelsen styrket i kongressen

For første gang i historien ble to kvinnelige representanter for urfolksbevegelsen valgt til den brasilianske kongressen.

STOR OPPGAVE: Urfolksleder Sonia Guajajara er nettopp valgt inn i den brasilianske kongressen, og vil få en stor oppgave med å bygge allianser mot det Bolsonaro-vennlige flertallet. Foto: Twitter-faksimile

Løpet mellom Bolsonaro og Lula var for jevnt til å bli avgjort i første valgrunde søndag 2. oktober, men kongressen er valgt. Nå har innflytelsesrike urfolksrepresentanter fått plass i Brasils folkevalgte, lovgivende organ: både Sônia Guajajara og Cèlia Xakriabà er blitt valgte medlemmer av kongressen.

– Vi vil bringe våre stemmer, krav og bidrag til byggingen av en mer mangfoldig, demokratisk og rik fremtid i Brasil, sier Sônia Guajajara til Regnskogfondet.

Hun er leder av urfolksorganisasjonen APIB, en av Regnskogfondets partnere i Brasil og representerer Sosialisme og frihetspartiet (PSOL).

Tidligere i 2022, ble hun valgt ut av Times Magazine som en av verdens hundre mest innflytelsesrike personer.

Les mer om Sonia Guajajara i portrettet: - Kampen for moder jord er alle kampers mor.

Celia Xakriabá representerer også PSOL og er urfolksaktivist fra Xakriabá-folket. Celia er opptatt av menneskerettigheter og politisk innflytelse for kvinner og urfolk.

Sônia og Celia er en del av den såkalte “hodefjær-lobbyen” Bancada do Cocar, en gruppering med 182 urfolkskandidater fra hele Brasil som stilte til kongressvalget. Det var over en tredjedels økning i urfolkskandidater sammenlignet med forrige valg, med høyere kvinneandel enn blant de øvrige kandidatene til kongressen.

– Vi er skogens voktere, men vi har også rettigheter. Det er vår rett at vår kultur og levemåter blir ivaretatt. Ettersom en del av den brasilianske befolkningen er urbefolkning, er det viktig at vi også inntar beslutningsrom, slik at vi kan sikre at rettighetene våre blir respektert, sier Guajajara.

NYVALGT: Cèlia Xakriabà er en av to kvinnelige urfolksrepresentanter som er valgt inn i den brasilianske kongressen ved årets valg. Foto: Jon Dalsnæs Storsæter/Regnskogfondet

Ellen Hestnes Ribeiro, leder for Brasil-programmet i Regnskogfondet, mener urfolksrepresentantene kan være avgjørende i kampen for regnskogen og urfolks rettigheter framover.

– Å ha to urfolksrepresentanter i kongressen, som kan bruke de formelle demokratiske verktøyene for å fremme urfolks rettigheter og belyse vold og drap mot urfolk blir viktig framover, sier hun.

Men valgresultatet viser også at Bolsonaros støttespillere har fått flertall i kongressen, og Ribeiro understreker at det er et vanskelig klima de to urfolkskvinnene skal jobbe i.

– For å få gjennom forslagene sine må de etablere allianser i en krevende sammensetning i krongressen. For å få dette til må de ha bred støtte, både brasiliansk sivilsamfunn og internasjonalt, sier Ribeiro.

Frykter voldsbølge

Volden mot urfolk og Lulas støttestpillere har økt kraftig de siste ukene, og flere urfolkspersoner er blitt drept. Regnskogfondet frykter at volden kan eskalere gjennom de neste fire ukene.

– Urfolk blir drept fordi de står i veien for rike og mektige interesser. Vi frykter at kriminelle ser denne perioden som potensielt siste mulighet til å ustraffet fortsette ulovlig virksomhet. Det kan være livsfarlig for de som vokter skogen, sier Ribeiro.

Støtt kampen for Amazonas-regnskogen

Bli regnskogvokter!