Indonesia brenner

Store områder står i brann. Regionen røyklegges. Skoler er stengt. Barn og voksne får luftveisinfeksjoner. Flyplasser er stengt. Sikten er enkelte steder nede i 100 meter.

Indonesia brenner

Video: KKI-WARSI

– Det hjelper ikke å være inne engang, den helseskadelige røyken trenger inn overalt, sier Arie Rompas, leder for miljøorganisasjonen Walhi Kalteng på Sentral Kalimantan.

Den tette smogen legger seg over hele regionen. Skolene stenges i både Singapore og Malaysia.

– Dette er en enorm katastrofe, fortsetter Rompas.

Tett smog i byen Palangkaraya.

Verre enn noensinne?

Hvert år brenner store skogområder på øyene Sumatra og Kalimantan i Indonesia. I år ser det ut til å bli verre enn noen sinne på grunn av værfenomenet El Niño. Uvanlig varme havstrømmer skaper tørke og ekstreme temperaturer.

Når regnskogen hugges, slipper sola til og jordsmonnet tørker ut. Da skal det lite til før det brenner.

Branner under bakken

Indonesia har i tillegg et stort problem med uttørking av torvmyrer. Dersom man vil etablere en palmeoljeplantasje på områder med torvmyr, må man først grave dype kanaler for å drenere bort vannet.

Det er beregnet at årets branner i Indonesia har ført til klimagassutslipp tilsvarende hele Tysklands årlige utslipp. Indonesias myndigheter forsøker å få bukt med problemet ved å sette inn titusener av brannmannskaper på bakken.

Det brukes fly for å strø kjemikalier over skyene for å skape regn. Over 200 individer og tre selskaper er under etterforskning for ildspåsettelse. Men det hjelper lite. Brannene fortsetter.

Brann i regnskog

SKOGEN BRENNER: Hvert år brenner store skogområder på øyene Sumatra og Kalimantan i Indonesia. Dette bildet er fra Sumatra.

Hvem er ansvarlig?

De fleste brannene er tent på, enten av småbønder eller av større plantasjeselskap som raskt vil rydde land. Selskaper som får palmeoljekonsesjoner tar først ut alt verdifullt tømmer.

For raskt å rydde unna det som står igjen, tenner de på. Når jorda har brent, slipper de også utgifter til fosfor som gjør jorda mer dyrkbar.

Hva gjør Regnskogfondet?

Regnskogfondet arbeider blant annet på flere nivå for å styrke forvaltninga i skogsektoren. Lokale partnere dokumenterer hvor det brenner og ansvarliggjør sine myndigheter ved å kreve tiltak som virker.

På et mer langsiktig plan arbeider Regnskogfondet og våre partnere med å sikre urfolk rettigheter til sine tradisjonelle områder. Regnskogfondets erfaring er at der hvor urfolk har varige og trygge landrettigheter, er urfolk de beste regnskogsvokterne.

Regnskogfondet jobber også for å kreve mer bærekraftig produksjon av palmeolje. Nylig vant vi fram med vår kampanje mot et av Indonesias største palmeoljeselskap, Astra Agro Lestari, som lovte full stans i plantasjeetablering i regnskog og på torvmyrer.

Les mer om hva Regnskogfondet gjør i Indonesia her.

Hva kan du gjøre?

Et viktig tiltak for å redusere avskoginga i Indonesia er å minske etterspørselen etter palmeolje. Ved å sjekke Regnskogfondets palmeoljeguide kan du se hvilke matvarer som inneholder palmeolje og redusere ditt eget forbruk.

Regnskogfondet oppfordrer også alle til å signere Avaaz sin underskriftskampanje mot skogbrannene.

Søndag 18. oktober går årets TV-aksjon av stabelen – denne gang til inntekt for Regnskogfondet. Her kan du bli bøssebærer og støtte vårt viktige arbeid.