Hogstforbudet i Indonesia stanset regnskogsrasering

Et regnskogsområde på størrelse med Buskerud er inntil videre reddet som et resultat av den norsk-indonesiske skogavtalen.

Regnskog sett fra luften.

Regnskog i Papua, hvor Indonesias siste store urørte skoger befinner seg.

I 2010 inngikk Norge og Indonesia en avtale om reduksjon i klimagassutslipp fra avskoging (REDD+). I avtalen forpliktet Indonesia seg til midlertidig å stanse utdeling av nye konsesjoner i primærskog og i de karbonrike torvmyrene i landet.

Dette hogstmoratoriet har nå stanset søknader om nye palmeolje- hogst- og tømmerkonsesjoner i et skogmråde på 13 000 km2, skriver Mongabay.com.

– Regnskogfondet og våre partnere i Indonesia har stilt spørsmål ved effektiviteten av moratoriet, da vi mener at det ikke er omfattende nok, har for mange smutthull og ikke håndheves. Det er derfor svært positivt at man nå ser konkrete resultater i form av avslag og utsettelse på konsesjonssøknader, sier Hege Karsti Ragnhildstveit, leder for Regnskogfondets arbeid i Sørøst Asia.

Stor konsesjon avslått i Papua

Mens konsesjonssøknader på rundt 4000 km2 er tilbakeholdt, ble søknader på over 9000 km2 blankt avslått. 25 prosent av området hvor konsesjonene ble avslått tilhørte ett enkelt selskap, PT Usaha Tani Lestari, som søkte om en konsesjon i Nabire i Papua.

Det er i Papua man finner de siste store urørte skogområdene i Indonesia. Bare halvparten av området PT Usaha Tani Lestari søkte konsesjon på var omfattet av moratoriet, likevel ble hele søknaden avvist.

– Dette er en interessant utvikling, og man kan håpe at det vitner om strengere håndheving av moratoriet. Men dersom man skal lykkes med å redusere avskogingen i Indonesia må skogforvaltningen reformeres, påpeker Ragnhildstveit.

Arie (Rio) Rompas, leder for Regnskogfondets indonesiske partner Walhi Kalteng, mener det er to overordnede problemer i Indonesias skogforvaltning.

– Det ene er mangel på håndheving av loven, og det andre er sosiale konflikter i forbindelse med skogforvaltning. Det er avgjørende å sikre en mer rettferdig fordeling av naturressursene dersom vi skal lykkes i å skape en grønnere utvikling, slår han fast.

Indonesias ambisiøse klimaplan

Avskogingstakten i Indonesia er blant verdens høyeste, og siden 1950 har nesten halvparten av regnskogen i landet forsvunnet. Som et resultat av dette har Indonesia verdens tredje høyeste utslipp av klimagasser. Indonesia har forpliktet seg til å redusere landets utslipp med 26 prosent på egen hånd, eller 41 prosent dersom de får internasjonal støtte. Rundt 80 prosent av utslippsreduksjonene skal tas i skogsektoren.

For dette arbeidet har Indonesia laget en nasjonal REDD+ strategi. Strategien legger opp til omfattende endringer i skogforvaltningen, inkludert tiltak for å klargjøre eierskap til land.

Regnskogfondet og våre partnere i Indonesia mener at moratoriet på nye konsesjoner må opprettholdes inntil en uavhengig gjennomgang kan bevise forbedringer i skogforvaltningen.

Les flere nyheter om Sørøst-Asia og Oseania