Grønne løfter fra palmeoljeversting

Verdens største palmeoljeselskap, Wilmar, vil endelig bidra til grønne skoger. Selskapet, som tidligere er kåret til verdens verste, lover nå at de ikke lenger skal være involvert i regnskogsødeleggelse.

Nedhugget skog

Regnskog hogges ned i stor skala i Indonesia. Nå lover palmeoljeselskapet Wilmar at de ikke lenger skal være involvert i regnskogsødeleggelser.

Wilmar står i dag for 45 prosent av den globale handelen av palmeolje og er ansvarlig for mange av de enorme palmeoljeplantasjene som erstatter regnskogen i blant annet i Indonesia og Malaysia. Indonesia er det landet hvor regnskogen ødelegges raskest, noe som truer både det biologiske mangfoldet, mennesker og dyr.

- Dette er svært positive signaler, og gjenspeiler en trend der næringslivet presses til å ta større miljøansvar, sier daglig leder i Regnskogfondet, Dag Hareide.

Wilmar lover i sin nye policy at de verken skal produsere palmeolje som raserer regnskog, eller kjøpe palmeolje fra selskaper som er involvert i regnskogsødeleggelse eller oppdyrking av torvmyr. I tillegg stiller selskapet strenge krav til menneskerettigheter, inkludert urfolks rettigheter, og lover full sporbarhet i alle ledd. De nye retningslinjene skal gjennomføres umiddelbart for Wilmars egne operasjoner og for selskapets underleverandører innen utgangen av 2015.

- Dette har vi kjempet for lenge, og må sees som et gjennombrudd for betydningen av menneskerettigheter i kampen for bærekraftig palmeolje. Nå blir det viktig at selskapet leverer det de lover, sier Dag Hareide.

Det nytter å stille krav

Gladmeldingen kommer etter massivt internasjonalt press. Tidligere i år sendte det norske Oljefondet, verdens største statlige investeringsfond, et tydelig signal til palmeoljeindustrien da de trakk seg ut av 23 palmeoljeselskaper – deriblant Wilmar. I tillegg har Regnskogfondet, sammen med flere andre miljøorganisasjoner som Greenpeace, lagt et stort press på industrien ved å stille krav om sporbarhet og at leverandørene må garantere at produksjonen ikke fører til rasering av regnskog. Her hjemme har i tillegg norske forbrukere sagt tydelig ifra gjennom palmeoljekampanjen at det ikke er greit å ødelegge regnskogen.

- Denne seieren viser at det nytter å stille krav til palmeoljeindustrien. Når både investorer, miljøbevegelsen og forbrukere står samlet bak det samme budskapet, blir det til slutt vanskelig for selskaper som Wilmar å lukke ørene og fortsette i samme miljøødeleggende spor, sier Regnskogfondets Dag Hareide.

At verdens største palmeoljeselskap nå skjerper seg kan føre til et større gjennombrudd i arbeidet for å bevare regnskogen i Indonesia. Landet har forpliktet seg til å redusere den rekordhøye avskogingen i bytte mot økonomisk støtte fra blant andre Norge, men disse forpliktelsene har hittil vært vanskelige å oppfylle uten hjelp fra en av de største ødeleggerne av regnskogen – nemlig palmeoljeindustrien. Når Wilmar nå lover grønne skoger er dette svært positivt for regnskogsavtalen mellom Norge og Indonesia.

For Wilmar gjenstår nå arbeidet med å følge opp det de lover på papiret. Regnskogfondet vil følge dette arbeidet tett og fortsatt stille sterke krav til at regnskogen bevares og urfolks rettigheter respekteres.

Les flere nyheter om trusler