Lula godkjenner seks nye urfolksterritorier. – Nøkkelen til bevaring av Amazonas.

Brasils president Lula da Silva godkjente fredag 28. april 2023 avmerkingen av seks urfolksterritorier. Dette er et viktig verktøy for å stanse den kritiske avskogingen av Amazonas.

URFOLKSTERRITORIER: Urfolk marsjerer med krav om offentlig anerkjennelse av urfolksterritorier under den nasjonale urfolkssamlingen "Acampamiento Terra Livre" i Brasilia april 2023. Nå har seks nye territorier fått godkjentstempel. Foto: Veera Mo /Regnskogfondet

Avmerkingen av urfolksområdene var et av Lulas store løfter for sine første hundre dager som president. Kunngjøringen kom 28.april i forbindelse med en nasjonal urfolkssamling i Brasilia der nettopp landrettigheter var et av de viktigste kravene. Avmerking av urfolksområder gir urfolk sterkere beskyttelse fra inntrengere og styrker rettssikkerheten til de som bor der.

– Lula holder det han lover ved å offisielt godkjenne disse områdene. Nå viser Lula sitt eget folk og resten av verden at han mener alvor med løftene om å styrke urfolks rettigheter og bevare regnskogen, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

SAMLING: Urfolk fra hele Brasil er representert under den årlige protestsamlingen Acampamento Terra Livre – "Frilandsleieren" på norsk. Hovedkravet fra demonstrantene er offentlig anerkjennelse av urfolksterritorier. Bildet er fra årets samling i hovedstaden Brasilia. Foto: Veera Mo/Regnskogfondet

Nøkkelen til bevaring

De seks nye territoriene er på til sammen 6 217 kvadratkilometer. At de avmerkes som urfolksterritorier med spesiell beskyttelse innebærer blant annet at menneskene som bor der har rettigheter til området de bor på. Prosessen med å godkjenne områder som urfolksterritorier har vært lammet i flere år, hovedsakelig på grunn av manglende politisk vilje hos Brasils forrige regjering. Flere lignende regnskogsområder venter på å bli anerkjent som urfolksterritorier.

– Urfolksområdene er nøkkelen til at vi skal klare å bevare Amazonas, klodens sentralbank for biologisk mangfold. Kunngjøringen er en viktig anerkjennelse av at urfolk er de som best er i stand til å vokte denne rikdommen av unike dyre- og plantearter, sier Jæger.

Avmerking av urfolksområder er viktig, fordi det i praksis gjør det vanskeligere for utenforstående å ta seg inn og ødelegge. Avmerkingen bidrar til å bevare urfolks levesett og regnskogen i områdene.

Gjennom den nye naturavtalen fra Montreal forplikter verdens land seg å beskytte 30 % av jordas hav og landområder innen 2030. Jæger understreker at det er viktig at de mest sårbare og artsrike områdene inngår i de 30 prosentene. Det inkluderer alle verdens regnskoger.

Gir beskyttelse mot inntrengere

Et av urfolksterritoriene som nå får sitt godkjentstempel er Uneiuxi i Rio Negro-regionen. Området er på 5 520 km².

Lederen for urfolksorganisasjonen FOIRN, Marivelton Baré, var i hovedstaden Brasilia under den store årlige urfolkssamlingen og sier at de siste avmerkingene gir håp.

– Den formelle anerkjennelsen av urfolksterritoriet Uneiuxi, hjemmet til Nadebe-folket, er for oss en stor seier! Dette er en innfrielse av løftene president Lula gav under valgkampen og nå som valgt president. Det er viktig at vedtaket følges opp med anerkjennelse av ytterligere urfolksterritorier som fortsatt mangler godkjenning.

URFOLKSLEDER: Lederen for urfolksorganisasjonen FOIRN, Marivelton Baré, jubler for anerkjennelsen av nye urfolksterritorier. Foto: Juliana Radler/ISA

Stort biologisk og kulturelt mangfold

Regnskogen i Rio Negro er truet av ulovlig gruvevirksomhet og narkotikatrafikk. Anerkjennelsen av områder som urfolksterritorier styrker beskyttelsen og sikkerheten til de mange urfolksgruppene som bor her.

Urfolksgruppene som er organisert gjennom FOIRN lever i et område på 230 000 km² i et av de best bevarte områdene av Amazonas. Regionen har i tillegg til høy grad av biologisk mangfold også stort kulturelt mangfold. Det bor 23 etniske grupper i området, deriblant Baré, Baniwa, Tukano, Yanomami, Desano, Wanano og Hupda.

Regnskogfondet har jobbet tett med flere urfolksorganisasjoner i Brasil og styrket dem i arbeidet med å få sine landområder anerkjent. Vi har samarbeidet med urfolksorganisasjonen FOIRN i over 20 år på prosjekter for bevaring av regnskogen og for å fremme urfolksgruppenes rettigheter i denne regionen.

Støtt urfolk og regnskogen

Ellen Hestnes Ribeiro

Leder, Brasil-programmet
(+47) 402 81 386
ellenhr@rainforest.no