Gigantisk oljefond-investert selskap har ikke kontroll på branner i Indonesia

Regnskogfondet krever at palmeoljeselskapet tar grep for å forhindre flere brannkatastrofer lik den som herjet landet i 2015.

Skogbrannene i Indonesia i 2015 forkortet livene til 100.000 mennesker. Foto: CIFOR

27.09.2016

I fjor forkortet de enorme skogbrannene i Indonesia livene til 100.000 mennesker, ifølge en ny studie. Mange av brannene var påsatt av palmeoljeselskaper.

En ny rapport fra Regnskogfondet, Mighty og de indonesiske organisasjonene YMP og KKI Warsi viser at en av de største palmeoljeprodusentene i landet, Astra Agro Lestari, ikke klarer å forhindre branner på sine plantasjer. Dette til tross for at selskapet i september i fjor innførte nye strenge bærekraftsforpliktelser for å unngå avskoging, respektere urfolks rettigheter og avstå fra å bruke ild til å rydde plass til plantasjer.

Astra Agro Lestari

Astra er den nest største palmeoljeprodusenten i Indonesia, og eier omtrent 3000 kvadratkilometer palmeoljeplantasjer i Kalimantan, Sumatra og Sulawesi.

Selskapet har blant annet:

  • Ødelagt 140 kvadratkilometer regnskog siden 2007
  • Ødelagt 270 kvadratkilometer tormyr rik på karbon siden 2009
  • Hatt et avtrykk på minst to millioner tonn karbon siden 2009

Oljefondet investerer til sammen 3,9 milliarder kroner i selskapene Jardine Matheson, Jardine Strategic Holdings, Jardine Cycle and Carriage og Astra International – som kontrollerer Astra Agro Lestari. KLP eier også aksjer i selskapet.

Lite kontroll på branner

Rapporten viser at flere tusen hektar regnskog og plantasjer ble ødelagt av brann innenfor Astras områder i fjor. Satellittbilder tatt mellom juli og oktober i fjor viser at det var 677 branner innenfor selskapets områder.

– Astra må umiddelbart ta grep for å forhindre en gjentakelse av brannkatastrofen i fjor, sier Anja Lillegraven, leder av Asia-avdelingen i Regnskogfondet.

– Palmeoljeplantasjer på torvmyr er ekstremt utsatt for brann, og vi vil at Astra skal gjenplante ødelagt torvmyr og regnskog, sier hun.

Rapporten viser at flere tusen hektar regnskog og plantasjer ble ødelagt av brann innenfor Astras områder i fjor. Satellittbilder tatt mellom juli og oktober i fjor viser at det var 677 branner innenfor selskapets områder.

Oljefondet investerer flere milliarder

Oljefondet investerer til sammen 3,9 milliarder kroner i selskapene Jardine Matheson, Jardine Strategic Holdings, Jardine Cycle and Carriage og Astra International – som kontrollerer Astra Agro Lestari. KLP eier også aksjer i selskapet.

Oljefondets Etikkråd rådet i fjor Norges Bank til å ekskludere Astra International fordi underselskapet, altså Astra Agro Lestari, forårsaket alvorlig miljøskade. Tilrådningen var delvis basert på en rapport fra Regnskogfondet som påviste at palmeoljeselskapet sto bak storskala avskoging og rasering av leveområdene til nomadiske urfolk og utrydningstruede dyr.

Presset i etterkant fikk selskapet til å innføre de nevnte bærekraftsforpliktelsene om å slutte å ødelegge regnskog. Det reddet selskapet fra å bli utestengt fra Oljefondet.

Selskapets nye retningslinjer fikk Etikkrådet til å endre sin anbefaling fra utestengelse til observasjon. Norges Bank fulgte anbefalingen, noe som innebærer at Astra jevnlig kontrolleres for å se om selskapet leverer på sine forpliktelser.

Brannene i fjor stammet blant annet fra palmeoljeplantasjer.

Beveger seg sakte fremover

Rapporten tyder på at selskapet beveger seg i riktig retning, men i sneglefart.

  • Astra har stanset rydding av skog på egne områder, men kan knyttes til ødeleggelse av tre kvadratkilometer regnskog gjort av en plantasjeeier Astra samarbeider med.
  • Selskapet har hittil i år kjøpt 33.000 tonn palmeolje fra PT Austindo Nusantara Jaya (PT ANJ), et selskap som fordømmes av industrien fordi det avskoger store områder.
  • Astra kjøper en tredjedel av palmeoljen sin fra tredjepartsleverandører. Selskapet gjør for lite for at disse leverandørene skal forplikte seg til å stanse avskoging. Man vet heller ikke hvilke selskaper det er snakk om eller hvor plantasjene er.
  • Orang Rimba-folket, som har mistet sine leveområder til Astra, lever i ekstrem fattigdom. Selskapet har fremdeles ikke gitt områdene til Orang Rimba-folket tilbake, ett år etter at selskapets ledelse lovet å ta tak i saken.

Må vise at vi ikke tolererer regnskogødeleggelse

Seniorrådgiver Vemund Olsen i Regnskogfondet mener presset på selskapet må opprettholdes.

– Press fra investorer er en viktig del av årsaken til snuoperasjonen til Astra. Trusselen om å bli utestengt fra Oljefondet var svært effektiv. Selskapet beveger seg i riktig retning, men altfor sakte. Oljefondet, KLP og andre norske fond må fortsette å vise at de ikke vil tolerere regnskogsødeleggelse og menneskerettighetsbrudd, sier han.