EUs folkevalgte sier JA til sterk avskogingslov

Kjempenyhet for regnskogen! Europaparlamentet stemte i dag for å gå for en avskogingslov som forbyr import av avskogingsvarer og gir økt beskyttelse for urfolk.

– Dette er en viktig delseier for urfolk og for regnskogen. Bare en tredjedel av verdens opprinnelige regnskoger er fortsatt intakt. Det er avgjørende at Europa tar ansvar og slutter å kjøpe avskogingprodukter slik at vi beskytter den skogen vi har igjen, sier Nils Hermann Ranum, leder av Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Medlemmer av Europaparlamentet (MEPs) stemte i dag for å regulere selskapers handel med produkter som fører til avskoging og brudd på menneskerettigheter, urfolks rettigheter spesielt. Avstemmingen speilet en fersk meningsundersøkelse blant europeere som viste at over 80% mente av avskogingsprodukter skulle forbys.

– EUs folkevalgte har majoriteten av europeere i ryggen når de i dag har stemt for en sterk avskogingslov. Folk ønsker å kunne være trygge på at det de kjøper ikke har bidratt til avskoging.

Hermann Ranum, leder av Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Vedtok utvidet liste

Endelig tekst skal nå framforhandles av Parlamentet, Kommisjonen og Rådet, som består av medlemslandenes nasjonale regjeringer. Det er ventet at denne prosessen konkluderes innen utgangen av året. Urfolks rett til fritt, forhåndsinformert samtykke vil slik loven står nå være en forutsetning for å importere produkter til EU.

Europa-parlamentet stemte fram en bredere liste enn først foreslått over varer og produkter som omfattes av loven. Dette gjelder blant annet palmeolje, soya, kaffe, kakao, storfe, skinn, tre, gummi og mais.

Som med all annen EU-lovgivning må Norge også vedta et forbud dersom EU gjør det.

– Vi håper at norske bedrifter ønsker en slik lov velkommen og ser på det som en mulighet til å bli helt trygge på at de ikke bidrar til regnskogødeleggelse og menneskerettighetsbrudd, sier Ranum.

Import av skinn et viktig stridstema

Helt fram til siste slutt var det uklart om import av skinn ville være dekket av lovverket. Kveg er den desidert største årsaken til avskoging i Amazonas. Så mye som 80 prosent av skinnet eksporteres, og Europa er en viktig importør. Til tross for at skinn er den råvaren det er knyttet høyest avskogingsrisiko til, har den europeiske lærindustrien drevet et intenst lobbyarbeid for å få skinn fjernet fra reguleringen.

Skjebnevalg i Brasil

Parallelt med at EU diskuterer avskogingslov, nærmer det brasilianske presidentvalget seg med stormskritt. De siste årene har avskogingen skutt i været, vold mot urfolk og miljøforkjempere har eskalert og institusjoner som skal sikre vern av regnskog er blitt vingeklippet.

– Uavhengig av hvem som vinner valget i Brasil, vil en ny regjering stå overfor en enorm oppgave for å få ned avskogingen.

En kursendring vil være avhengig av aktører også utenfor Brasils egne grenser.

– Det internasjonale samfunnet må endre måten vi forholder oss til Brasil på. Det er avgjørende at EU innfører et lovverk som treffer på målskiven. Slik ligger det nå godt an til, Nils Hermann Ranum, leder av Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Urfolk og miljøbevegelsen mobiliserer:

Slik blir skjebnevalget i Brasil

For mer informasjon:

Anne Leifsdatter Grønlund

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder (i permisjon)
(+47) 906 16 244
anne@rainforest.no

Solveig Firing Lunde

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder
(+47) 411 07 023
solveig@rainforest.no