Enighet på Stortinget om at palmeoljedieselen skal bort

Norge skal bli første land i verden som utelukker palmeoljediesel og annet biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

– En stor gladnyhet for regnskogen og klimaet, sier Regnskogfondet.

Regjeringspartiene og KrF er blitt enige om statsbudsjett for neste år. Budsjettavtalen innebærer at Norge skal fase ut «biodrivstoff med høy avskogingsrisiko», i første rekke palmeolje.

- Når dette gjennomføres, blir Norge det første landet i verden som utelukker palmeoljedrivstoff og annet biodrivstoff som fører til mer avskoging. Det er en viktig seier for regnskogen og klimaet, sier Nils Hermann Ranum, leder for Regnskogfondets arbeid mot palmeoljediesel.

Det nye regelverket skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Palmeolje i halvparten av biodrivstoffet

Palmeoljediesel har som følge av det norske avgiftssystemet vært billigere enn både miljøvennlig biodrivstoff og forurensende fossil diesel.

I fjor solgte to av de fire store norske drivstoff-forhandlerne, nærmere bestemt Esso og St1/Shell, palmeoljediesel, og palmeolje utgjorde nær halvparten av biodrivstoffet som ble solgt i Norge.

Regjeringen har også vegret seg mot å utelukke palmeoljediesel fra offentlige innkjøp, til tross for vedtak fra Stortinget og juridisk handlingsrom.Det er derfor stor sannsynlighet for at det vil finnes palmeolje på norske tanker også i 2019, med mindre drivstoffselskapene tar ansvar selv.

- Nå har et flertall på Stortinget sagt at de ønsker å fase ut palmeoljedieselen. Mens vi venter på at dette verdtaket skal iverksettes, bør alle drivstoffkjedene selv stanse salget av palmeolje. Vi vil følge markedet med argusøyne, sier Nils Hermann Ranum.

Palmeoljediesel gir økt avskoging

Satsningen på biodrivstoff som alternativ til fossile drivstoff er en viktig årsak til at det globale forbruket av palmeolje øker dramatisk. Økningen fører til omfattende avskoging og tap av verdifull natur i Sørøst-Asia.

Palmeoljebasert biodrivstoff kan vise seg å bli nådestøtet for regnskogen i Sørøst-Asia. Den økte etterspørselen etter palmeolje til drivstoff kan i verste fall innebære at 45 000 km2 regnskog og torvmyr vil bli ødelagt. Det er et område større enn Danmark.

I tillegg til den åpenbare katastrofen dette vil være for biologisk mangfold, urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn, kan 7 milliarder tonn CO2 bli sluppet ut de neste to tiårene som følge av avskoging og ødeleggelse av torvmyr. Dette er mer enn USAs samlede årlige klimagassutslipp.

Les mer om palmeoljediesel her

Dette er teksten Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkepart har blitt enige om:

Flertallet er bekymret for at indirekte arealbrukseffekter fra produksjon av palmeolje fører til avskoging. Flertallet mener derfor at bruken av palmeolje bør begrenses mest mulig. Flertallet påpeker at det er viktig med fokus på å finne løsninger for å begrense og fase ut palmeolje, og flertallet vil følge utviklingen nøye. Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utforme et helhetlig forslag til virkemidler og avgifter i biodrivstoffpolitikken, for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko både innenfor og utenfor omsetningskravet. Disse rammebetingelsene skal legges frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, og innføres fra 1.1.2020.»